9. august 1998 kell 22:00

Juht sihtotsingu abil

Eesti majanduse areng on jõudnud ajajärku, kus juba napib häid juhte ja tippspetsialiste.

See majanduse arengu etapp on päevakorda tõstnud ka seni suhteliselt vähe kasutatud personaliotsingu meetodi -- sihtotsingu (executive search) kasutamise.

Sihtotsingu ülesandeks on leida metoodilise otsingu kaudu antud ametikohale inimene, kes omab väga häid töökogemusi ja -saavutusi vajalikus valdkonnas. Sihtotsingu tulemust iseloomustab eelkõige kõrge kvaliteet, läbiviimist loomulikult konfidentsiaalsus ja eetika.

Sihtotsingu tellija peab arvestama, et sihtotsing võib kesta 10--12, isegi kuni 24 nädalat sõltuvalt töö keerukusest ja rahvusvahelisusest. Töö hind on tavaliselt 1/3 otsitava töötaja aastasest sissetulekust.

Selleks, et saada tööle parimaid spetsialiste, on pakkumised reeglina väga atraktiivsed ning ka töö hinnad on seetõttu kõrged.

Hetkel kuum