24. august 1998 kell 22:00

Vedaja vastutuse kindlustus

Sõlmides kindlustuslepingu, siirdab veda-ja kindlustusseltsile kahte liiki vastutuse:

- vedaja vastutus kauba omaniku ees, mille vedaja on võtnud CMR-konventsiooni alusel, vedades võõrast kaupa;

- vedaja vastutus riikliku tagatisühingu ees (kelleks Eestis on ERAA), mille vedaja on võtnud TIR-konventsiooni alusel, kasutades TIR-tollivihikuid.

Veose kahjustumise või hävingu puhul hüvitatakse kahju CMRi alusel vastavalt veose kaubaarvele, kuid mitte rohkem kui 8,33 SDR arveldusühikut (umbes 160 krooni) veose ühe brutokilogrammi kohta. TIRi alusel esitatava nõude suurus võib olla kuni 50 000 dollarit. Lisaks katab kindlustus ka vedaja hädavajalikud kulutused kahju ärahoidmiseks ja vähendamiseks. Kui vedaja aktsiakapital on alla 3 miljoni krooni, nõuab ERAA vedajalt peale TIR-kindlustuse enamasti ka eritingimuste allakirjutamist kindlustusseltsiga. Eritingimustega garanteerib kindlustusselts TIR-nõude vaidlustamata rahuldamise ERAA-le 60 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.

Kindlustuslepingu dokumentideks on poliis (kliendi soovil eesti ja inglise keeles), kindlustustingimused, «Kaubaveo instruktsioonid» autojuhtidele ning kliendi täidetud sooviavaldus.

Omavastutus on kindlustusjuhtumi kohta vedajale kuuluva või liisitud auto puhul 750 dollarit ja renditud auto puhul 1000 dollarit.

Kindlustusmakse aluseks on kokkulepitud summa ühe sõiduki kohta või vedaja veoteenuse osutamisega teenitud raha ehk laekunud veoraha. Kindlustusmakse suurus sõltub eelkõige vedude regioonist, veoste liigist, ühe koorma maksimaalsest väärtusest ja kahjustatistikast.

Hetkel kuum