9. september 1998 kell 22:00

Elektrikaabel lõhub monopoli

Eesti Energia ja tema nelja koostöö-partneri kava paigaldada Eesti ja Soome vahele merealune kaabel, mis võimaldab alates sajandivahetusest müüa või osta elektrienergiat Põhjamaadest, aitab lõhkuda Eestis energiatootmises valitseva monopoli. Samuti on see kasulik Soome elektritarbijatele, sest põhjanaabrite turul tegutsevatele elektritootjatele tekib uus konkurent.

Tegemist on julge plaaniga, mis põhjustab kindlasti piirkonna elektrienergia tootjate pahameele, sest suuremad elektritootjad, nagu Soome IVO või Rootsi Wattenfall, on sellest esialgu kõrvale jäetud.

Elektrikaabli rajamine ei pruugi olla meeltmööda ka elektrijaamade erastamisest huvitatud USA firmale NRG Energy.

Kuigi ameeriklased soovivad oma äriplaanis, et Eesti riik garanteeriks kaheksaks aastaks 75% ja järgnevaks seitsmeks aastaks 50% kohalikust turust, võisid nad kindlad olla, et saavad mitmeks aastaks kogu turu enda kätte.

Narva elektrijaamade baasil NRG ja Eesti Energia poolt asutatav ühisfirma oleks monopoolses seisus, sest arvestatavaid elektritootjaid Eestis rohkem ei ole.

Elektrikaabli käikulaskmisel kaoks Eestis elektritootmises monopol ja elektri hinna tõusul oleks piir ees. Esimesel kahel-kolmel aastal Skandinaavia elektritootjad siia elektrit müüma ei hakka. Praegu on üks kilovatt-tund Eesti kodutarbijale keskmiselt 1,18 Eesti krooni odavam kui Rootsi ja Soome kodutarbijatel.

Kaabel oleks eeskätt vajalik Eesti Energiale, et alustada elektrieksporti Soome. See eeldab aga sadadesse miljonitesse kroonidesse ulatuvaid investeeringuid põlevkivil töötavate elektrijaamade puhastusseadmetesse. Vastasel juhul ei pruugi soomlased meilt elektrit osta.

Seni on elektrijaamad keskkonnanõudeid täitnud ainult tootmismahtude vähenemise tõttu. Mahukad investeeringud keskkonnakaitsesse ei pruugi aga kattuda NRG investeerimiskavadega.

Viimastel nädalatel on majandusringkondades levinud spekulatsioon, et Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk ei ole huvitatud Eesti Energia erastamisest ja tema ambitsioon on luua tugev riiklik energiaettevõte. Elektrikaabli rajamise idee peakski seda ambitsiooni toetama ja aitama NRG Eestist eemale tõrjuda.

Toimetuse arvates ei tohiks elektrikaabli rajamine välistada elektrijaamade erastamist. Tegelikult oleks just kaabli rajamise plaanide valguses väga hea, kui Eesti elektrijaamad erastatakse ameeriklastele. NRG või mõni teine USA elektritootja oleks Läänemere piirkonnas uus tegija ja tihendaks siin konkurentsi.

Hetkel kuum