20. september 1998 kell 22:00

Maa tagastamise tempo pole suurenenud

Maa tagastamine õigusjärgsetele omanikele tasapisi edeneb, kuid siiski loodetust aeglasemalt. Näiteks Tallinnas tehakse sel aastal ligikaudu sama palju tagastamise ja kompenseerimise korraldusi kui eelmisel aastal (ca 1000).

Avaldusi vara tagastamiseks on pealinnas esitatud üle kümne tuhande, maatoimikuid avatakse kokku tõenäoliselt ca 6000. Selle aasta lõpuks on maa tagastamise ja kompenseerimise korraldusi vormistatud ligikaudu 3500, seega kogu töömahust veidi rohkem kui pool.

On tekkimas olukord, kus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine hakkab rohkem venima kui maa ostueesõigusega erastamine. Tallinna omandireformiameti juhataja Vladimir Viiese sõnul võib maa tagastamine saada omandireformi kirstunaelaks.

Maa tagastamise tempot on praegusel tasemel hoida aidanud see, et oluliselt on suurenenud riigi arvel maa mõõdistamine. Sel aastal on Tallinnas riigi rahaga mõõdistatud üle 350 kinnistu. Tempo tõusmist oodata ei ole, sest on vähe neid firmasid, mis sooviksid riigi kulul maad mõõta. Maa mõõdistamise eest tasu saamine võib venida isegi kuni kaheksa kuuni, sest raha laekub maamõõdufirmadele alles pärast seda, kui tagastamiskorraldus on maakatastrist läbi kantud.

Ootamatud raskused on tekkinud maa tagastamisel plaanimaterjali alusel. Nõukogude aastail tehtud krundiplaanid on suures osas vastanud tegelikule olukorrale ja maa erastamisel on neid seetõttu saanud edukalt kasutada. Esimese iseseisvuse aastatel oli aga küllalt levinud maa näitamine tegelikust väiksemana (et maksta vähem maamaksu) ja nüüd jääb maad mõõtmisel üle. Tallinna vanalinnas mõõdeti näiteks hiljuti üle üks kinnistu, kus olid müürid ümber, nii et kinnistu suurus polnud kindlasti muutunud. Tagastada seda kinnistut Vladimir Viiese sõnul aga ei saa, sest 90 m² jääb üle.

Palju segadust on tekitanud ka reservmaade küsimus -- kas need kuuluvad erastamisele või tagastamisele. Harju maavalitsus teeb lähiajal selle probleemi lahendamiseks põhjaliku analüüsi.

Maa tagastamise protsessis on Tallinnas ka positiivseid muudatusi. Veebruaris jõustus valitsuse määrus, milles nähti muu hulgas ette, et maa tagastamise toimik ja katastritoimik tuleb pärast tagastamiskorralduse tegemist esitada Harjumaale, kus kontrollitakse nende vastavust õigusaktidele. Tagastamise protsess oleks sellega pikenenud. Nüüd on Tallinn ja Harjumaa jõudmas kokkuleppele, et riiklike kohustuste täitmine õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks pannakse Tallinna linnale. Harju maavanemale jääks ainult järelevalve nende juhtumite osas, kus keegi on esitanud vastulause.

Hetkel kuum