30. november 1998 kell 22:00

Kauba omanikul teadmistest puudu

Väheteadlik eksportöör või importöör on varustatud teadmisega, et CMR-konventsiooni sätete kohaselt peaks vedaja vastutama kauapde vastuvõtmise hetkest kuni üleandmise hetkeni.

Kaubakahju tekkides ei oska aga eksportöör ega importöör midagi mõistlikku öelda, kui vedaja, ekspedeerija või kindlustusselts tema hüvitise saamise õiguse vaidlustab. Hoolimata kauba vigastumisest või kaotsiminekust jääb kauba omanik hüvitisest ilma.

Eksportöör või importöör ei ole kunagi nii tark kui vedaja või ekspedeerija. Viimased puutuvad igapäevatöös pidevalt kokku rahvusvahelist transporti reguleerivate õigusaktidega ja oskavad seetõttu kaubakahju korral kauba omanikule hüvitise mittemaksmist põhjendada. Vedajat ja ekspedeerijat aitab vajaduse korral «väärt nõuannetega» kindlustusselts, kus transpordifirma on kindlustanud oma vastutuse.

Kauba omaniku kurva saatuse põhjused vaidlustes vedaja, ekspedeerija ja kindlustusseltsiga on näha rahvusvahelise kaubanduse ja transpordi alastel kursustel. Eksportöörid ja importöörid kursustest osa ei võta. Vedajad, ekspedeerijad ja kindlustusseltsid on koolitustel alati esindatud. CMR Konsultandi kursuste 47 osavõtjast on vaid üks olnud kauba omanik. EMI EWT andmetel on nende kursusel «Transport ja veoleping väliskaubanduses» samuti üle poolte osavõtjatest veofirmade esindajad.

Majandusolukorra halvenemisega võivad vedajad ja kindlustusseltsid keelduda kahju hüvitamast ka siis, kui selleks põhjus puudub. Selleks pakuvad rahvusvahelised transpordikonventsioonid piisavalt võimalusi. Kui kauba omanikud jätkavad leiget suhtumist logistikaalasesse koolitusse, siis tuleb neil üha sagedamini hakata kahjusid ise kandma.

Autor: Renee Mahl

Hetkel kuum