21. detsember 1998 kell 22:00

Pürotehnika pakendile tasub vaadata

Et uus aasta algaks lõbusalt ja värvikalt, aga mitte vigastustega, tuleb enne pürotehnika kasutamist selle tööpõhimõtetega hoolikalt tutvuda.

Algust tuleb sellega teha juba poes, kus ühes tootega peab saama ka kasutusjuhendi.

Juhendis peavad olema kirjas:

- toote eestikeelne nimetus, mis väljendab tema olemust. Tegemist võib olla raketi, kose, tulepöörise, vulkaani, tordiküünlaga.

- süütamise moodus. Mistahes pürotehnilise toote süütamisel, eriti aga rakettide ja vulkaanide puhul, ei tohi kummarduda nende kohale.

Hõõrumisega (näiteks vastu tikukarbi väävelriba) süüdatavad petardid tuleb kohe endast eemale visata. Kvaliteetne toode toimib 3--6 sekundi jooksul.

Petardi ja teiste paugutekitajate puhul peab meeles pidama, et nende suurus pole võrdeline ohtlikkusega. Ohtlikumad on väiksemad, sest nende papist kaitsekiht on õhem.

- paugutamise koht ja ilutulestiku tegemise viis. Rakettide laskmisel ei tohi lennutrajektooril olla elektri- ega sideliine, samuti puuoksi. Ümbruses ei tohi olla kedagi ega midagi, mida kukkuv, põlev või hõõguv osa võiks vigastada.

Reaktiivjõul liikuva (puitvardaga) raketi lennutrajektoor on eriti tugeva tuule puhul etteaimamatu. Selliseid rakette tohib üles lasta vaid tugevasti kinnitatud raskest pudelist või torust.

Soojast toast toodud või käesoe raketivarras jäätub lumme asetatuna kohe ja rakett plahvatab üles-

lendamise asemel tulenautlejate keskel.

Ruumis võib kasutada ainult selleks ette nähtud ilutulestikku. Automaatse tuletõrjesignalisatsiooniga ruumides pole seda soovitatav üldse teha, kuna see võib esile kutsuda häiresüsteemi käivitumise ning põhjustada sekeldusi tuletõrjega.

- süütaja eemaldumiskaugus tootest pärast süütamist. Üldjuhul peaks süütaja eemalduma vähemalt viis meetrit, välja arvatud siseruumis kasutatavate tordiküünalde ja käest lastavate toodete puhul.

- publiku kaugus. Siseruumides peaks see olema vähemalt 3, väljas 20 meetrit.

- vanusepiirang toote müümisel, mis kõikide raketi põhimõttel töötavate või paukuvate toodete (v.a paukherned) puhul peab olema vähemalt 18 eluaastat.

- käitumine juhul, kui toode pärast süütamist kuue sekundi jooksul ei rakendu. See tähtis punkt puudub paljudes kasutusjuhendites. Ilutulestikuvahend, mis pärast süütamist kuue sekundi jooksul ei rakendu, on ebakvaliteetne ja temale võib läheneda alles viis minutit pärast süütamist. Rooma küünalde ja teiste mitut laengut sisaldavate toodete puhul tuleb veenduda, et kõik laengud on toiminud.

Praaktoode tuleb hävitada vette kastmisega, mitte mingil juhul lõkkesse või kaminasse panemisega.

- maaletooja nimi ja aadress, mis on vajalik, et praagi puhul saaks esitada pretensioone.

Poes võib üle 12aastastele müüa esemeid, milles ei ole pürotehnilist ainet üle 3 grammi. Nende hulka ei kuulu aga paiskava toimega põlevad ja vilega esemed ning raketid.

Müüa võib säraküünlaid, tordiküünlaid, paukherneid, minipauke, liblikaid, kuld- ja hõbevihmu, minivulkaane, fontääne, tulepööriseid ja muid tooteid, mis kuuluvad mänguilutulestiku klassi.

Üle 18aastastele on peale ülalmainitute lubatud müüa tooteid, mis sisaldavad kuni 50 grammi pürotehnilist ainet ja kuuluvad pürotehniliste toodete teise klassi ehk väikeste ilutulestike hulka.

Autor: Lembit Eigo

Hetkel kuum