18. jaanuar 1999 kell 22:00

Kihutustööd saab teha ka valimiste päeval

Valimisliitude keelustamise ja valimiste tehnilise poole paikapanekuga sai riigikogu ilusti ühele poole, ent mäletatavasti jäid ühe puudujääva hääle tõttu vastu võtmata ringhäälinguseaduse ja valimiste seaduse täiendused, mis puudutasid valimisagitatsiooni. Kandideerijatel TVs ja raadios saatejuhiks olemise keeldu pidas osa riigikogujaid diskrimineerivaks. Paraku on nüüd tekkinud huvitav olukord -- tänase seisuga on Eestis lubatud valimispropagandat teha ka valimiste päeval. Põhiseaduskomisjon on keelunõude ennistamise eelnõu menetlusse andnud. Jääb üle huviga tulemust oodata -- on ju igasugune keeld ahistav, eks ka valimispäeva propagandakeeld.

Hetkel kuum