Kadi Heinsalu • 21 jaanuar 1999

Valitsus rikkus seadust

Ravikindlustusseaduse vahendite kasutamine on sätestatud seadusega, kus on ka haigekassa reservi kasutamise nõuded. Ravikindlustuse seaduses pole sõnagi sellest, et neid reserve hakatakse viima väljapoole ravikindlustuse eelarvet, nagu rahandusministeerium aasta alguses 100 miljoniga tegi.

Endise sotsiaalministri Toomas Vilosiuse sõnul kavatseb valitsus rikkuda ka kehtivat riikliku elatusraha seadust, kui võtab pensionireservist 130 mln krooni stabilisatsioonifondi. Selle seaduse järgi võib pensionikindlustuse vahendeid kasutada ainult pensionide väljamaksmiseks ja selleks tehtavate kulutuste katmiseks.

Rahandusministeerium põhjendab oma tegevust sellega, et rahvusvahelise valuutafondiga (IMF) sõlmitud memorandumi kohaselt peavad riiklikus stabilisatsioonifondis osalema ka sotsiaalfondid.

Keskhaigekassa juhi Maris Jesse väitel ei ole memorandumis sätestatud kohustust ravikindlustuse ja pensionikindlustuse eelarvetest riiklikku stabilisatsioonifondi täita. Memorandumi punkt 16 ütleb, et «... ei suurendata kulutusi tervishoiule, tekitades nii säästu ...vähemasti 104 miljonit krooni riikliku ravikindlustuse eelarves». Jesse sõnul ei ole memorandumis kohustust kanda sääst stabilisatsioonifondi.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Toomas Vilosiuse hinnangul peaks valitsus tagasi astuma. «Nad-sõbrad lihtsalt ei jõua tagasi astuda, nad sunnitakse pärast valimisi nagunii tagasi astuma,» lisas ta. «Kui valimisi poleks, siis oleks nende tagasiastumine minu arvates üsna loomulik.»

Peaminister Mart Siimann peab lähipäevil riigikogus aru andma, kas ravikindlustuse eelarvest 100 mln ja sotsiaalkindlustusametilt 130 mln krooni riigikassasse võtmine on seaduslik.

Reformierakondlased Toomas Vilosius, Valve Kirsipuu ja Feliks Undusk soovivad eile esitatud arupärimises teada, milliste seaduste alusel kasutati ravikindlustusraha ja on kavas kasutada sotsiaalkindlustusraha muuks otstarbeks. Nad soovivad Siimannilt teada, millal ja kui suure protsendiga raha tagasi makstakse, kui suurt intressi teeniti praeguseks valitsuse otsusega lõpetatud haigekassa- ja sotsiaalkindlustusraha deposiitidelt ja kui suur on sellest otsusest tulenev rahaline kahju.

Riigikassale laenatud 100 mln krooni peaks haigekassa tagasi saama 15. veebruaril. Sel ajal ootab riigikassa raha Telekomi aktsiate müügist.

Rahandusministeeriumi avalike suhete talituse spetsialist Annika Pajus ütles eile, et riigikassa ja keskhaigekassa leppisid hiljuti kokku raha tagastamise graafikus ja tingimustes ja neljapäevaks peaks olema leping ka olemas. «Lepingus on kirjas kõik tehingu seaduslikud alused ja muu,» lisas ta. Samasugune leping on kavas sõlmida sotsiaalkindlustusametiga, märkis Pajus.

Hetkel kuum