Sirje Rank • 31. jaanuar 1999 kell 22:00

Poolas käärivad poolikud reformid

Kui ühinemine Põhja-Atlandi alliansiga on poolakate hulgas populaarne, siis ühinemine ELiga tekitab vastakaid tundeid. Alles läinud nädalal põletasid Poola põllumehed bloki lippu, protestides nii omal moel ees ootavate muutuste vastu. Protesti teravik oli seekord küll suunatud ELi subsideeritud impordi vastu, kuid selge on see, et kõigile Poola 2,1 miljonile talule liidus kohta ei ole.

Ebaefektiivne põllumajandussektor on üks peamisi takistusi Poola plaanile olla Euroopa Liiduga ühinemiseks valmis aastaks 2003. Reedel põllumeeste toetuseks riigieelarvest täiendavalt eraldatud 55 miljonit dollarit vaevalt reforme kiirendada aitavad.

Soikus on ka Poola erastamisprotsess, mida ühelt poolt on takerdanud ebasoodne olukord rahvusvahelistel turgudel, teisalt aga Poola valitsuskoalitsiooni sotsiaaldemokraatliku tiiva AWS vastuseis. Ulatuslik restruktureerimine tooks kaasa tuhandete töökohtade kadumise AWSi peamise valijaskonna hulgas ning nii on püütud erastamist mitmesuguste ettekäänetega edasi lükata.

Riigieelarvesse erastamisest planeeritud 6,7 miljardit zlotti (2 miljardit USA dollarit) laekus mullu küll täis ja summa isegi ületati, kuid lõviosa sellest andis 25 protsendi Pekao panga ja 15 protsendi telekomi TPSA erastamisest saadud raha. Muudes sektorites, nagu kütuse-, elektrienergia-, terase-, keemia-, relva- ja söetööstus on ümberkorraldused ja erastamine vaevalt alanud. Nende ettevõtete erastamisest peaksid aga omakorda tulema vahendid sotsiaalkindlustussüsteemi reformimiseks ning selle raames loodavate pensionifondide rahastamiseks.

Poola rahandusminister Leszek Balcerowicz avaldas hiljuti Poola suurimas päevalehes muret, et jätkuv venitamine majandusreformidega pingestab suhteid ELiga ning raskendab blokiga peetavate liitumisläbirääkimiste protsessi.

Pingeid riigis ähvardab lisada ka järjest halvenev majandusseis -- 1998. aastal kasvas Poola majandus vaid 4,8 protsenti, mis on viimase viie aasta kõige nõrgem tulemus. Majanduskasvu kiirendamiseks alandas Poola rahapoliitikat koordineeriv komisjon hiljuti järsult keskseid intressimäärasid, mis aga kriitikute sõnul võib uuesti kiirendada inflatsiooni ning veelgi suurendada riigi jooksevkonto defitsiiti.

Probleemidest hoolimata kinnitas Poola valitsus enesele läinud nädalal ambitsioonika tegevusprogrammi -- alanud aasta esimesel poolel on fookuses põllumajandussektori reform ja tolliaparaadi töö tõhustamine, järgmisel kuuel kuul maksusüsteemi lihtsustamine ning riigiraudtee erastamine.

Hetkel kuum