4. veebruar 1999 kell 22:00

Eesti Kindlustus lõpetas 1. veebruarist autode kindlustamise ärandamise vastu. 1992. aastal varastati Eestist üle 200 ärandamise vastu kindlustatud autot ning nendest 106 eest vastutas Eesti Kindlustus. Enamik autosid on seni leidmata.

Tööstusspetsialistid ennustavad 1994. aastaks tööstustoodangu mahu kasvu. Kolme viimase aasta jooksul on tööstustoodangu maht vähenenud 60%. Langus sai alguse 1989. aastal, mil tekkis vajadus ümber kujundada seni Moskvast juhitud, liigselt spetsialiseeritud ja kooperatsioonisidemetel põhinevat tööstust. Uue turu ja isereguleeruva tööstuse väljaarendamisega kaasnev toodangu järsk vähenemine oli paratamatu. Tööstuse jaoks sai pöördeliseks 1993. aasta, mil tööstustoodang näitas esimesi kasvutendentse.

1994. aastaks prognoositud 25% tõus tööstuses ei tohiks kaasa tuua toiduainetööstuse langust, küll aga väheneks põllumajandustööstuse osatähtsus. Praegu on põllumajandus kogutööstuses esikohal, moodustades sellest 33%, mujal maailmas on põllumajanduse loomulik osa 10%.

Riigikontrolör Hindrek Meri saatis detsembris valitsusele kirja, milles juhtis ministrite tähelepanu korralagedusele riigiasutuste sõiduautode kasutamisel ja nende ekspluateerimiskulutuste arvestamisel. Valitsus pole seni vastanud.

Hetkel kuum