8 märts 1999

Magnet kustutab informatsiooni täielikult

Demagnetiseerija valimisel peaks saama otsustavaks kustutatava informatsiooni kandjate hulk ja suurus.

Demagnetiseerija võimaldab väikese vaevaga kõrvaldada käibest magnetkandjatel olevat informatsiooni, tehes seda sajaprotsendilise kindlusega ja vähendades nii infolekke võimalust.

Kasutades demagnetiseerijat, saab magnetkandjaid võtta korduvkasutusse. Samuti võib arvutustehnika hooldusse viimisel andmed püsimagnetkandjatelt kustutada.

Andmed kustutatakse tugeva magnetvälja abil kas suletud magnetväljaga nn sahtel-tüüpi või avatud magnetväljaga demagnetiseerijas. Esimesel juhul asetatakse kustutatav magnetmeedia seadme sahtlisse ja magentväli tekitatakse aparaadi sisse, teisel juhul asetatakse meedia demagnetiseerijale ja tekitatakse magnetväli selle ümber.

Nii töödeldud magnetmeedia tagab parema kirjutamise kvaliteedi kui tavaline ülekirjutamine, samuti võimaldab kokku hoida aega ja arhiveerimisele tehtavaid kulutusi.

Demagnetiseerijad jaotatakse kustutussügavuse alusel kahte turvaklassi, mis võimaldab valida optimaalse hinna ja võimsuse suhtega toote.

Seadmetel on alapinge indikaator, mis hoiatab kasutajat, kui voolu pinge ei ole kustutamissügavuseks piisav.

Demagnetiseerimine võimaldab kustutada andmeid, ilma et katkeks andmekandjale kehtiv tootja (müüja) garantii.

Ka ei kahjusta demagnetiseerimine loodust ega sea ohtu andmehävitaja tervist.

Hetkel kuum