8 märts 1999

Sponsorlus parandab firma mainet

Sponsortegevuses lähtutakse praegu veel tihti ainult teadmisest, et sponsorluseks eraldatavad summad aitavad kaasa ettevõtte turundustegevusele. Samas pööratakse vähem tähelepanu asjaolule, et sponsorlus loob hea võimaluse parandada ettevõtte mainet.

Kalle Isanda artiklis »Sponsorlusele lisandub reklaamikulu» on sponsorlust esitletud vaid kui turundustegevuse osa. Turunduskommunikatsioonis sponsorluse kasutamine on aga tõepoolest ulatuslikum, hõlmates keskmiselt kaks kolmandikku sponsorrahast ning tulemused on siin paremini mõõdetavad.

Toote või teenuse tarbimise suurenemist mõõta on kindlasti tunduvalt lihtsam kui hinnata ettevõtte maine liikumisi.

Sponsorlus on tegelikult valdkond, mis sõltuvalt ettevõtte püstitatud eesmärkidest aitab kaasa nii korporatiivsete kui ka turunduslike eesmärkide elluviimisele.

Samamoodi kui kaubamärgi tuntuse suurendamine aitab kaasa toote läbimüügi kasvatamisele, mõjub ettevõtte nime seostamine maineka kultuurisündmusega positiivselt firma edasisele tegevusele.

Korporatiivse sponsorluse eesmärgiks on suurendada eelkõige ettevõtte tuntust avalikkuses ja näidata organisatsiooni hooliva ning ühiskonnateadlikuna.

Seevastu on turundusliku sponsorluse peamiseks eesmärgiks tekitada tarbijates huvi ja soovi toodet omandada, selle eest tasudes, ning suurendada tarbija lojaalsust kaubamärgile.

Ettevõtte maine kujundamise eesmärgil spondeeritakse eelkõige erinevaid kultuurivaldkondi.

Kultuuri ja ka hariduse spondeerimisel lähtutakse peamiselt eeldusest, et spondeeritava valdkonna ja organisatsiooni positiivne maine kandub üle sponsorile.

Turunduslike eesmärkide saavutamiseks spondeeritakse peamiselt erinevaid spordivaldkondi.

Sponsorlusprogrammil on tavaliselt mitu korporatiivset ja turunduslikku eesmärki, tänu millele on sponsorlust kasutades informatsiooni edastamine sihtrühmadeni tulemusrikkam kui reklaami kasutades. Seda seepärast, et erinevate kommunikatsioonikanalite integreerimine võimaldab kasutada aega ja raha efektiivsemalt.

Samas võib sobiva reklaamikampaania kasutamine koos sponsorlusega suurendada ettevõtte sõnumi mõjukust.

Tänapäeval on sponsorluse näol tegemist ühe kõige kiiremini kasvava meediumiga maailmas, mille tõusuks viimase 15 aasta jooksul hinnatakse 613 protsenti võrreldes näiteks reklaamivaldkonna 103protsendilise kasvuga samal perioodil.

Eelnevast lähtudes annab sponsorlus eelise eelkõige nendele ettevõtetele, kes oskavad kasutada sponsorluse kui meediumi poolt pakutavaid võimalusi kõige sihipärasemalt nii oma korporatiivsetel kui ka turunduslikel eesmärkidel.

Vaata ka 16.02 Äripäev Kalle Isand "Sponsorlusele lisandub reklaamikulu".

Autor: Ulli Sats

Hetkel kuum