21. juuni 1999 kell 22:00

Avaldussüsteemis ekspertiisi ei tehta

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus. Tööstusdisainilahenduse mõiste hõlmab kõikvõimalikke toodete väliskujundusi, mis ei tulene tehnilisest otstarbest ja mille moodustamisel osalevad üksikuna või kombinatsioonis vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

Üldjuhul on õigus tööstusdisainilahenduse registreerimist taotleda ja seeläbi tööstusdisainilahenduse omanikuks saada tööstusdisainilahenduse autoril, kuid juhul, kui tööstusdisainilahendus on loodud teise isiku tellimusel, tööülesande täitmisel (st töötamisel teise isiku heaks), tekib registreerimise taotlemise õigus tööandjal või tellijal. Autorile jääb sel juhul õigus saada osa tööstusdisainilahendusest saadavast tulust.

Tööstusdisainilahendusele Eestis õiguskaitse saamiseks peab ta olema uus, erinema varem avalikustatud tööstusdisainilahendustest, tema järgi peab olema võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult tooteid valmistada ja ta peab olema kantud riiklikku tööstusdisainilahenduse registrisse. Registreerimist tõendav dokument on tööstusdisainilahenduse tunnistus. Registreerimine annab õigused territoriaalselt (kaitstud Eesti Vabariigi territooriumil).

Tööstusdisainilahenduse registreerimisel Eestis rakendatakse avaldus- ehk registreerimissüsteemi, mis on kasutusel enamikus riikides. Patendiamet ei teosta tööstusdisainilahenduse ekspertiisi ning seetõttu ei kontrolli ta tööstusdisainilahenduse uudsust, eristatavust, tööstuslikku kasutatavust ega taotleja õigust esitada registreerimistaotlust.

Kontrollitakse tööstusdisainilahenduse registreerimisega seotud formaalsete nõuete (vajalike dokumentide vorm, sisu, esitamise tähtajad jne) täitmist. Tööstusdisainilahenduse uudsuse, eristatavuse ja tööstusliku kasutatavuse eest ning õiguse eest saada omanikuks vastutab tööstusdisainilahenduse omanik, kusjuures need nõuded loetakse täidetuks ja tööstusdisainilahenduse omaniku õigused kehtivaks seni, kuni kohtu kaudu pole tõestatud vastupidist. Vaidlustamiseks on ette nähtud haldus- või tsiviilprotsess.

Autor: Reet Aas

Hetkel kuum