Erik Samel • 1 august 1999

Võetud laenu intressi saab alandada

Eelmise aasta teisel poolel ja selle aasta alguses eluasemelaenu saanud inimesed peaksid kaaluma, kas mitte taotleda pangalt intressi alandamist. Sageli tasub see ennast ära juba poole aastaga.

Eesti suuremad pangad on sel aastal märgatavalt alandanud eluasemelaenu intresse. Kui 0,5% intressi langus mõjutab igakuiselt tagasimakstava summa suurust vähe, siis mõneprotsendiline laenu odavnemine toob kaasa juba märksa soodsama olukorra. Kõrgel intressitasemel võttis eluasemelaenu üle tuhande inimese.

Tavakodanik saab praegu laenu kätte ca 2,5% väiksema intressiga kui eelmisel aastal samal ajal. Tallinnas Mustamäel või Õismäel asuva korteri ostuks (vallasvara) saab praegu laenu keskmiselt 11% intressimääraga.

Mullu samaväärse korteri ostuks kümneks aastaks võetud 150 000 krooni suuruse eluasemelaenu eest (intressiga 13,5%) tuleb annuiteetgraafiku kohaselt iga kuu tagasi maksta ca 2300 krooni. 11% intressi puhul on tagasimakse kuus ligikaudu 200 krooni väiksem.

Enne pangale taotluse esitamist tuleb arvestada sellega, et intressi alandamise tasu on kuni 1% laenujäägist. 150 000 krooni suuruse laenu puhul tuleb seega maksta igal juhul alla 1500 krooni.

Intressi alandamine on erinev toiming laenu refinantseerimisest. Refinantseerimine on kliendile uue laenu andmine, millest vana laen tagasi makstakse. Intressi alandamise puhul sõlmitakse kliendiga laenulepingu lisa, kus muudetakse intressi punkti.

Intresside alandamist saavad taotleda vaid korrektsed kliendid, kes pole laenu tagasimaksmisega hilinenud. Õigel ajal peab olema esitatud panditud tagatisvara kindlustuspoliis.

Kui kliendiga on probleeme olnud, siis võib tema riskipreemia tõusta ja seetõttu laenu hind ei pruugi üldse alaneda.

Riskipreemia sõltub koostööst pangaga ja lepingutest kinnipidamisest.

Riskipreemia määramisel arvestame näiteks, kas avalduse esitaja on meie panga klient, kas tema töötasu laekub Hansapanka ning kas klient on raha meie panka hoiustanud. Kui kliendil on krediitkaart, siis vaatame, kas ta on seda korrektselt kasutanud.

Tavaklient saab praegu laenu keskmiselt 11% laenuintressiga. Paar protsenti odavamalt saavad laenu kliendid, kelle laenusumma ületab pool miljonit krooni, tagatisvara on kõrgelt hinnatud piirkonnas ja tagatisvara on kinnisasi. Klient peaks vastama ka meie personaalpanganduse klienditingimustele.

Laenuintressi alandamine on praegu aktuaalne. Inimeste huvi selle vastu on viimasel ajal märgatavalt suurenenud -- avaldusi laenuintressi alandamiseks on esitatud mitukümmend.

Põhimõttelisi takistusi laenuintressi alandamisele Eesti Ühispangas ei ole.

Kui avalduse esitanud kliendiga pole probleeme olnud, siis on tõenäoline, et laenuintressi alandamise taotlus ka rahuldatakse. Takistusi võib laenuintressi alandamisega tekkida juhul, kui klient pole kõikidest eluasemelaenu lepingu tingimustest kinni pidanud.

Klient, kes soovib laenuintressi alandada, peab täitma vabas vormis avalduse ja tooma selle Eesti Ühispanga kontorisse, kus talle laen väljastati.

Avaldusele tuleb märkida taotleja nimi, laenulepingu number ja sõlmimise aeg ning kirjeldada, millist laenulepingu tingimust muuta tahetakse.

Avalduse vaatab laenukomitee läbi sarnaselt uue laenu taotlusega ja teeb seejärel oma otsuse.

Hetkel kuum