25. august 1999 kell 22:00

Kilede vale kasutamine rikub masinat

Läbipaistvate esitluskilede kasutamine on laialt levinud tänapäeval nii kontorites kui ka koolides ja koolitusfirmades. Ettevõtte, toote, projekti või õppematerjali esitamine grafoprojektoris on lihtsam esinejale endale ja kuulajale kergem jälgida. Esitluskiled on kui «avalik spikker», millelt spikerdamist ei peeta halvaks tooniks.

Kasutades ettekande tegemisel kilesid, säästate aega. Sama ettekande mitmekordsel esitamisel ei ole enam vaja kulutada aega materjali ettevalmistusele, samuti ei pea seda tegema keegi teine, kes soovib esineda eelnevalt ettevalmistatud teemal.

Kiledele trükitud presentatsioon firmast ja selle tegevusest on tänuväärne materjal iga ootamatu külalise tulekul. Plussiks kilede kasutamisel on ka nende kiire paljundamise võimalus. Tavaliselt koopiapaberilt kilele ja vastupidi saab kopeerida enamikus koopiamasinates. Seega saab esitletud materjalist teha kerge vaevaga paberkoopiaid.

Et vältida värvi laialivalgumist kilel ning saada kvaliteetse pealetrükiga tulemus, tuleks valida õige toode.

Kilede ostmisel kontorisse tuleks silmas pidada seal juba asuvaid masinaid. Koopiamasinale ettenähtud kile ei sobi kasutada tindiprinteris ja vastupidi.

Kuumuskindlad kiled sobivad koopiamasinale ja laserprinterile, tindiprinterile on ette nähtud kuumust mitte kannatavad kiled.

Koopiamasinakiledest saab valida valge aluspaberiga kile või ilma. Kilele pealetrükitud teksti on kergem lugeda ja eristada ilma grafoprojektorita, kui kasutatakse valget aluspaberit. Aluspaber on võimalik hiljem eemaldada.

Kui pakendis asuvad kilede vahel vahelehed, on need kiled mõeldud koopiamasinasse käsitsi ja ükshaaval sissesöötmiseks. Vahelehed on kilede vahel selleks, et vältida staatilist elektrit, mille tõttu kiled tihedalt üksteise külge kleepuksid ja mitmekaupa masinasse jookseksid, tekitades masinarikkeid. Automaatse sissesöötmisega kilede puhul võib asetada korraga masinasse vajaliku koguse kilesid, ilma et probleeme tekiks.

Laserprinterile mõeldud kilede juures peaks silmas pidama, kas vastavat kilet sobib kasutada ainult must-valges või ka värvilises laserprinteris. Mõned kiled on ette nähtud ühepoolseks kasutamiseks, sellisel juhul on kile üks pool kareda pinnaga. Kare pind on pealetrükitav pool.

Tindiprintertrükk avab uusi võimalusi esitlusmaterjali kujundamiseks. Tähtsaim positiivne omadus on värvi imavus ning eredad ja selged värvid.

Tindiprinteri kilede korral on vajalik jälgida kile õiget asetust masinasse. Siin on samuti kare pool pealetrükitav pool. Vahel on kile üks nurk lõigatud. Lõigatud kile nurk tähistab kile sisseasetamise suunda. Lõigatud nurga koht on tähistatud sarnaselt masinal.

Lisaks erinevates kontorimasinates väljatrükitavatele kiledele on saadaval ka markerkiled ehk kiled, mis sobivad käsitsi markeriga pealekirjutamiseks. Kilede ostmisel peaks seega alati pakendilt lugema, millise masina jaoks kile on ette nähtud ning kas kile on mõeldud ühepoolseks või mõlemapoolseks kasutamiseks. Samuti on oluline meelde jätta, et läbipaistvate polüesterkilede vahel tekib staatiline elekter ning masinasse peaks neid panema kas ükshaaval või väikeste koguste kaupa.

Informatsiooni saab lugeda toote pakendilt või küsida müüjatelt.

Autor: Triinu Aron

Hetkel kuum