Silva Männik • 1. september 1999 kell 22:00

AB Kindlustuse Grupp vajab edasikindlustuseks investorit

AB Kindlustuse Grupp teatas teisipäeval sõlmitud koostöömemorandumist edasikindlustusfirmaga Aon Re, kelle pakutava edasikindlustuslepinguga lubab grupp tagada oma kindlustustehniliste reservide paigutamise vastavalt seadusele. ASA Kindlustuse finantsosakonna juhataja Aleksandr Zaporozhtsevi sõnul võtab vastavalt allkirjastatud memorandumile Aon Re enda peale ASA Kindlustuse ja AB Elukindlustuse seni edasikindlustamata riskide edasikindlustamise, mille tagajärjel väheneb seltside vajalike tehniliste reservide määr. Zaporozhtsevi sõnul viiakse selle tehinguga seltside tehnilised reservid vastavusse tänavu 1. juunil jõustunud kindlustusseaduse muudatusega. Leping käsitleb seltside seni välja antud ja ka tulevikus sõlmitavaid kindlustuspoliise.

Kindlustusinspektsiooni peadirektor Ellen Ridaste ütles, et tegu on edasikindlustusfirma ja uue AB Kindlustuse Grupi seltside ostmisest huvitatud investori ühise plaaniga. «Neil on omavahel kokku lepitud, et enne edasikindlustaja üldse mängu ei tule, kui investor on seltside aktsiad ostnud ja oma investeeringud teinud,» selgitas ta, «ASA Kindlustus ja AB Elukindlustus ise ei tee mitte midagi ning katsub ainult rääkida, et investor ja edasikindlustaja siia tuleksid.» Ilma täiendavate investeeringuteta ei nõustu praeguses olukorras enam ükski edasikindlustusfirma AB Kindlustuse Grupi seltsidega uusi edasikindlustuslepinguid sõlmima, märkis ta.

Edasikindlustuse lepinguga saaks ASA Kindlustus ja AB Elukindlustus vähendada 40 mln krooni suuruse reservide määra 10--15 mln kroonini, mis jääb nende omavastutusele. Selle saavad nad katta omavahenditega, mida uus investor seltsidesse investeerib. Ridaste sõnul on kõik AB Kindlustuse Grupi seltside reservide kattevarad seotud pankrotistunud Maakri tänava kõrghoonega. Hüvitisi makstakse välja vaid klientidelt laekuvatest preemiatest.

Teisipäeval oli AB Kindlustuse Grupil viimane tähtaeg kindlustusseltside enamusaktsiate müügi leping allkirjastada. Seltsidega eellepingu sõlminud T?iili investeerimisfirma Pacific Overseas Group loobus ettevõtetega tutvumisel nendele antud puuduliku informatsiooni tõttu planeeritud aktsiaostust. Ridaste sõnul teatas AB Kindlustuse Grupp teisipäeval juba viiendast enamusaktsiate ostust huvitatud investorist.

Hetkel kuum