Silva Männik • 26. september 1999 kell 22:00

Polaris Elu klientide teenitud tulu väheneb

Seesam Elukindlustuse juhatuse esimees Taivo Saar rääkis, et nii Seesami kui kindlustusinspektsiooni hinnangul on Polaris Elu lepingute pealt seni lubatud 7% intress olnud ebareaalne. Seetõttu nõuab inspektsioon praegu Polaris Elu äriplaani muutmist nii, et klientidele makstavad intressid oleksid tagasiulatuvalt ka seni kogutud raha osas 3,5 protsenti. «Selle mõju pole siiski nii otsene, et 3,5% lisaintress on kaks korda vähem kui seitse, sest reservide tegelik muutus on väiksem,» väitis Saar. Ta selgitas, et kindlustuslepingute algusaastatel jääb sõlmimiskulude kandmise tõttu lepingu reserv üpris väikeseks ning noorte lepingute puhul ei ole klientide kaotus võrreldes loodetuga eriti suur. «Aastate jooksul krutib aga kõrgeid intresse lubades summa tõesti väga suureks, mistõttu pikaajaliselt ei saa selts sellist 7% lubadust anda,» rääkis ta. «Kehtivad intressid paneb suures osas paika siiski inflatsioon ja kui ümberringi on see vaid paar protsenti, ei saa selts sellest suuremat lubada.» Heade majandustulemuste korral on aga klientidel kindlasti võimalus saada lisaintressi, sõnas Saar.

Saar ütles, et kuna Polaris Elu omanikud ja juhtkond pole portfelli ja reservide üleandmise suhtes konkreetset otsust ilmutanud, üritab Seesam seda teha pankrotihalduri kaudu. Seetõttu saab Saare sõnul reaalselt Polaris Elu klientide ülevõtmist alustada pärast pankroti väljakuulutamist, tõenäoliselt alles novembris.

Saar ütles, et Polaris Elu lepingud vormistatakse ümber Seesam Elu lepinguteks. Seesam Elu vormistab uue poliisi ning seni tasutud kindlustusmaksetele vastava individuaalse reservi kannab selts uutele lepingutele üle. Saare sõnul võtab Seesam Elu üle ligikaudu 10 000 lepingut. Enne lepingute portfelli ülevõtmist lõpetatud lepingud jäävad Saare kinnitusel Polaris Elu võlgnevusteks ning nende tagasiostuväärtuse ulatuses saadav raha makstakse võimaluse korral klientidele tagasi Polaris Elu pankrotiprotsessi käigus. Samuti ei võta Seesam enda kohustuseks nende klientide lepingute lõpetamisi, kelle leping seni veel kehtib, kuid soovivad seda kohe pärast lepingu ülevõtmist katkestada. «See ei ole nii, et Seesam paneb raha lauale, et tulge ja võtke,» lausus ta. «Kes ei ole huvitatud Seesami kliendiks olemisest, peab oma õiguste eest võitlema endise partneriga.»

Saar ei välistanud, et kliente üle võttes pannakse uude lepingusse sisse klausel lepingu kohese lõpetamise vältimiseks.

Hetkel kuum