12. oktoober 1999 kell 22:00

Ehitaja Internetist

Septembris tegevust alustanud www.ehitusabi.ee tahab viia ehitusalase internetikataloogi elavamale tasemele, kuigi Internet pole ehitajate seas levinud.

Senised ehitusalased internetileheküljed www.ehitus.ee ja www.ehituskeskus.ee pole Ehitusabi initsiaatori Rain Meieri arvates piisavalt atraktiivsed ja loogilise ülesehitusega. Ta möönab, et Interneti kasutamine ehitusfirmade, ehitusmaterjalide ja ehitustööde osas on loid, kuid praegu on tema arvates internetiühenduse levimist arvestades just õige hetk ehitusalase internetikataloogi loomiseks.

Ehitusabi olulisim sisuline erinevus teistest on hangete link, kus igaüks võib välja kuulutada ehituskonkursi väikesemahuliste ehitustööde tegemiseks või materjalide ostuks-müügiks.

Ehitusmaterjali maale toova firma Begores tegevdirektor Rain Meier lükkab tagasi väited, et internetilehekülje eesmärk on vaid enda firmale töö leidmine. Tema sõnul võiks kodulehekülg olla igal ehitusfirmal, kuid kõigi eesmärk pole selle tuntuks tegemine. Ehitusabi tasuvusajast Meier rääkida ei taha, kuid märgib, et kõik liitumistasudest saadud summad lähevad kataloogi tutvustamiseks.

Rain Meier kinnitab, et on kuuajalise tegutsemise järel Ehitusabi tuleviku suhtes optimistlikum kui paar nädalat tagasi.

Ehituses kasutatakse info levitamiseks Internetti vähe, seetõttu võib Ehitusabi käivitamine aega võtta. Ehitusabi võiks olla spetsialiseeritum ja keskenduda kas ehitusfirmadele, ehitusmaterjalidele või ehitustöödele.

Ehitustööde avalik pakkumine Internetis võib soodustada töö leidmist mustale tööjõule, sest tagasiside kohta puudub kontroll. Ehitusbörs kontrollib firmasid, kes on meie kliendid ja meie info liigub litsentseeritud firmadele.

Hetkel on Ehitusabis infot veel vähe, kuid ettevõtmine tänuväärne ja me kavatseme Begoresele koostööd pakkuda.

Paljude internetilehekülgede viga on selles, et nad on internetikesksed ja jäävad seetõttu enamusele märkamatuks. Et info jõuaks kasutajani, tuleb see kokku koguda ja tuua nähtavale. Neist põhimõtetest lähtuva ehitusalase internetikataloogi eesmärgiks on koondada teave kõige kohta, mis on seotud või haakub ehitamisega -- seadused, riigiametid, erialaliidud, firmad, teenused, ehitusmaterjalid, kaubamärgid jne.

Hangete rubriigis saab külastaja tasuta korraldada oma hankekonkursi, et saada parim pakkumine ehitustöö teostamiseks või ehitusmaterjalide soetamiseks. Kohe kättesaadav info säästab aega ja vahendeid soodsaima pakkumise leidmisel.

Internetikataloogi eelis paberinfokandjate ees on selles, et andmete muutudes saab leheküljele kohe teha parandused ja info on alati ajakohane.

Autor: Imbi E. Kaljuste

Hetkel kuum