19. oktoober 1999 kell 22:00

Aasta 2000 veal on kolm peidukohta

Aasta 2000 probleemi arvuti vallas võib jagada kolmeks osaks: riistvara, tarkvara ja andmetega seonduvad probleemid. Kõikjal väljendub probleem sarnaselt -- riistvara, tarkvara või andmed käsitlevad kuupäeva nii, et aastat märgitakse kahekohalise numbrina.

Põhjuseid aasta 2000 vea tekkeks on mitu.

- Arvutite algusaegadel oli mälu kallis ning kasutati iga võimalust selle kokkuhoiuks. Üks võimalus oli kasutada kuupäeva tähistamisel aastaarvu kahekohalisena.

- Riist- ja tarkvara loojad ei eeldanud, et nende toodete eluiga on nii pikk.

- Mängus on ka inimeste harjumused -- enamasti kirjutataksegi kuupäevas aastaarv kahekohalisena.

Igal arvutil on sisemine kell, mis käib sõltumata arvuti töötamisest. Sisselülitamisel loeb arvuti BIOS (väike programm, mis arvuti käivitumisel esimesed operatsioonid teeb ja edaspidi vahendab tööd arvuti osaks olevate seadmete ja ülejäänud tarkvara vahel) arvuti kellast kellaaja ja kuupäeva ning peab edaspidi nende üle ise arvet. Vanematel arvutitel kasutati BIOSis kuupäeva tähistamisel aga aastaarvu kahekohalisena. Siis ei pruugi BIOS programmidele aastaarvu õigesti teatada.

Riistavara vead võivad olla erinevat laadi, tüüpiliselt kontrollitakse kolme asja.

- Kas sisemine kell ja BIOS suudavad korrektselt käsitleda sajandivahetust. Kas numbrikombinatsioonile 23:59:59 31.12 1999 järgneb 00:00:00 01. 01 2000.

- Kui kell ja BIOS ei lähe korrektselt üle aastale 2000, siis on veel võimalus, et õige kuupäeva sisestamine pärast sajandivahetust tagab edaspidi aastaarvu õigesti käsitlemise. Selliseid arvuteid võib lugeda osaliselt aasta 2000 ühilduvaks.

- Kontrollida tuleb sedagi, kas arvuti suudab käsitleda korrektselt uue aastatuhande liigaastaid. Piisab, kui arvuti kell ja BIOS suudavad korrektselt käsitleda kuupäevi 29. veebruar 2000, 29. veebruar 2004, 29. veebruar 2008.

Riistvara kontrollimiseks sobib hästi National Software Testing Labs'i välja töötatud programm YMARK2000 (http://www.nstl.com/html/nstl_ymark2000.html).

Enamasti on aasta 2000 probleemist vabad (või uuendatava BIOSiga) arvutid, mis on toodetud 1997. aasta sügisel ja hiljem. Kui selliste arvutite kontrollimisel selgub, et aastat 2000 ei käsitleta korrektselt, siis tasub pöörduda arvuti tootja või müüja poole, kes saab abistada BIOSi uuendusega.

Tavaliselt ei saa uuendada 486-protsessoril baseeruvate arvutite BIOSi, sest tootjad nii vanu arvuteid ei toeta. 486- tüüpi protsessoriga arvutid on juba tehnoloogiliselt üsna vanad.

Sellises vanuses arvuti puhul tuleks mõelda kahele asjale:

- kas töö, mida arvuti hetkel teeb, nõuab üldse kuupäeva õiget käsitlemist;

- kui kuupäeva õige käsitlemine on vajalik, tasuks mõelda arvuti väljavahetamisele.

Kõige mõistlikum on tarkvara ühilduvuse kontrollimiseks pöörduda tarkvara tootja poole. Enamikel tarkvaratootjatel on Internetis aasta 2000 probleemile pühendatud kodulehekülg.

Osa tarkvara on aga kindlasti loonud kas ettevõte, mida enam ei eksisteeri, või tuttavad ja sõbrad. Nende tarkvarade aasta 2000 ühilduvuse kontrollimine on raskem, kuid mitte võimatu.

Vajalikuks võib osutuda aastavahetuse modelleerimine -- ettevõtte arvutisüsteemide kellade seadmine sajandivahetusele ja siis ettevõtte põhiprotsesse toetava tarkvara testimine.

Andmetes võib ette tulla ka aastaarvu kahekohalist tähistamist. Õnneks kasutatakse olemasolevaid andmeid siiski enamasti hindamaks varem olnut ja nende ühilduvus ei ole ehk nii kriitiline.

Autor: Alar Sistok

Hetkel kuum