ÄP fototoimetus • 19. oktoober 1999 kell 22:00

Kütteregulaator õpetab rääkides

Ouman EH-200 seeria kütteregulaatorid annavad vajalikke juhiseid kas kirjalikult regulaatori näidikul või kõnemooduli abil rääkides.

Maailma esimene rääkides juhendav kütteregulaator jõudis Eestisse esmakordselt messil «Eesti ehitab 99». Regulaatorit, mis kõneleb ka eesti keeles, võib kasutada nii üksikus eramus kui suures soojussõlmes. Seadet saab paigaldada ka vanadele küttesüsteemidele.

Regulaator teeb parandusettepaneku, kui reguleerimisgraafikut tahetakse ebakorrektselt muuta. Nii on võimalik ära hoida neid tüüpilisi vigu, mis sageli põhjustavadki häireid küttesüsteemi töös. Graafiku muutused on näha reaalajas, mis aitab vältida vigu seadistamisel.

Kütteregulaator võimaldab ka võimsuse piiramist. Näiteks võib EH-200 ühendada kaugkütte võimsuse jälgimiseks soojusarvestiga. Regulaatorisse sisestatakse siis köetava pinna täisvõimsuse määr, mille lähenedes hakkab regulaator küttevõimsust alandama. Kuna lühiajaline võimsuse langus ei mõjuta toatemperatuuri, võimaldab selline toiming hoida kokku küttekulusid.

Eraldi programm on olemas sügishooajaks -- määratletud ajavahemikul tõstab regulaator automaatselt pealevoolava vee temperatuuri. Selline seadistus hoiab ära ehituskonstruktsiooni niiskuse, mis sageli pärast suve hoonetesse tekib.

Seadmega saab reguleerida kahte küttesüsteemi ja tarbevett. See võimalus on aktuaalne siis, kui soovitakse näiteks kütta ühte korrust põrandaküttega ja teist radiaatorküttega.

Pumpade tööd reguleeritakse nn intervalltoiminguga. Kui teatud välistemperatuuri juures pumbad seiskuvad, lülitab regulaator need ise vahepeal mõneks minutiks tööle. Nii välditakse pumpade kinnijäämist pikema seisaku ajal.

Kütteregulaatoriga on võimalik samaaegselt mõõta 11 erinevat temperatuuri. Häiret antakse kõrge temperatuuri, külmumise ohu, pumba ülekuumenemise ja süsteemi alarõhu puhul.

Regulaator liidetakse võrku läbi modemi või LON-lisakaardiga (local operating network). Kütteregulaatori näidikul on juhiseid võimalik valida kas eesti, soome või inglise keeles.

Autor: ÄP

Hetkel kuum