7. november 1999 kell 22:00

Polarise seltside juhid pole ärikeeluga rahul

Isikud, kelle äri kohus ära keelas, ei tohi kuni pankrotimenetluse lõpuni olla ettevõtja, juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi liige, juriidilise isiku likvideerija, prokurist või pankrotihaldur.

Ärikeelu all olevaid isikuid, v.a Elger Luik, esindab advokaat Margo Lemetti Aivar Pilve advokaadibüroo Tartu osakonnast. Lemetti hinnangul on Tartu linnakohus rikkunud põhiseadusest tulenevaid õigusi. «Igal inimesel on õigus olla oma kohtuasja arutamise juures,» rõhutas Lemetti. Tartu linnakohtus avalikku kohtuistungit ärikeelu kohaldamise suhtes ei toimunud.

Lemetti sõnul pole linnakohus näiteks kontrollinud, kes nõukogu liikmetest on üldse osalenud nõukogu koosolekutel, kus otsustati vara võõrandamise tehinguid, või on jäänud eriarvamuse juurde. «Inimeste vastutust ei ole kohtumäärustes personaalselt käsitletud,» seletas Lemetti.

Tartu linnakohtunik Kersti Kerstna-Vaks põhjendas kohtumääruses ärikeelu vajalikkust sellega, et kindlustusseltside esindajad viisid raskustesse sattunud seltsidest vara välja. «Ärikeelu rakendamise vajaduse otsustab kohus pankrotimenetluses kogutud tõendite alusel,» on kohtumäärustes kirjas.

Hetkel kuum