16. november 1999 kell 22:00

Seletav värvisõnastik aitab remonditöödes orienteeruda

eeltööd -- pindade ettevalmistus värvimiseks või lakkimiseks, töö õnnestumise seisukohalt kõige tähtsam etapp (puhastamine, lihvimine, pahteldamine ja tasandamine, kittimine).

elu- ja tööruumid -- viimistleda sisetöödeks mõeldud värvide ja lakkidega. Võib kasutada ka välistööks mõeldud materjale, kui see on terviseohutuse seisukohalt lubatud. Eelistada tuleks veepõhjalisi ja kiiresti kuivavaid värve. Värve ja lakke kasutada otstarbe järgi -- põrandatele põrandavärv või -lakk jne.

fassaadikrunt -- kasutatakse pärast hoone fassaadi eeltöötlust pindade katmiseks enne värvimist, et täita pinnas esinevad poorid ja kindlustada hea nakkuvus värvi ja aluspinna vahel. Kasutatakse nii spetsiaalseid kruntvärve kui ka lahustiga lahjendatud kasutatava värvi segusid.

ilmastikukindlus -- värvi või laki omadus pidada vastu välisõhu mõjudele (niiskus, tuul, päikesekiirgus, temperatuuri kõikumised) oluliselt muutumatuna ja aluspinna kaitsevõimet kaotamata. Määratakse kogemuste järgi.

katusevärv plekk-katustele -- spetsiaalselt väljatöötatud väga hea ilmastikukindlusega metallpindade värv. Sageli sisaldab libisemisvastaseid lisandeid.

kestvus -- periood, millest edasi värvkate hakkab lagunema (pragunema), kaotades kaitsevõime ja dekoratiivsuse.

kipsplaadi või plaatpinna värvimine -- vuugikohad täita eelnevalt vuugilindi ja pahtliga. Värvida võib nii vee- kui ka lahustipõhiste värvidega.

koridorid -- sobivad poolmatid kuni läikivad (sõltuvalt maitsest) vee- ja lahustipõhised värvid. Matte värve ei ole soovitatav kasutada (määrduvad kergemini, väiksem pesemiskindlus).

kuivamisetapid -- värvid ja lakid kuivavad lõplikult küllalt pika aja jooksul, kuid tulemust rikkumata võib värvitud pindu juba varem kasutada. Kuivamisetapid iseloomustavad värvikile seisundit kuivamisperioodil:

- tolmukuiv -- värvi pind on nii kuiv, et tolmuosakesed ei kleepu enam pinnale;

- puutekuiv -- värvitud pinda võib juba käega puutuda;

- kuiv ülevärvimiseks -- pind on piisavalt kuiv, et peale kanda teine kiht värvi;

- lõplik kõvastumine -- värv talub ettenähtud koormust.

kulumiskindlus -- laki või värvi omadus mitte kuluda toote kasutamise käigus. Mõõdetakse spetsiaalse seadmega, kus abrasiiviga (liiv) hõõrutakse pöörleval kettal olevat katsekeha. Pöörete (tsüklite) arv, millele kile vastu peab, iseloomustab värvi või laki kulumiskindlust.

lahjendamine -- värvi või laki viskoossuse (konsistentsi) alandamine värvis kasutatud lahustit või spetsiaalset, just sellele värvile ettenähtud vedeldit lisades. Mõnikord kasutatakse ka sideainet, näiteks värnitsat õlivärvide puhul.

lahusti -- värvi või laki koostises oleva sideaine lahusti. Lahustipõhine värv sisaldab orgaanilisi lahusteid.

lahustivaba värv -- veepõhine värv, mis ei sisalda orgaanilisi lahusteid. Vesidispersioon- ja vesiemulsioonvärvi sideaineks on vees dispergeeritud polümeer (nt polüvinüülatsetaat ehk PVA ja akrülaat, nende baasil moodustatud kopolümeer jne) väikeste piisakeste kujul.

Emulgaator hoiab sideaine osakesi vees hõljuvatena ja üksteise külge kleepumata. Värve kasutatakse lagede ja seinte värvimiseks.

Ettevaatlik tuleb olla aktiivseid orgaanilisi lahusteid sisaldavate värvide ülevärvimiseks kasutamisel. Näiteks nitrovärvid võivad üles sulatada alküüdvärviga värvitud pinna, kuna sisaldavad aktiivsemaid lahusteid kui alküüdvärvis kasutatav lakibensiin. Vastupidine ülevärvimine (nitrovärvile alküüdvärv) on võimalik. Samuti ei sobi kaasaegsed lateksvärvid liim- ja lubivärvidele. Nende ülevärvimiseks on vajalik vanad pinnad kruntida lahustipõhise värvi või oksooliga.

tervisekaitse nõuded -- kuna enamus värvimaterjale sisaldab inimesele rohkem või vähem ohtlikke aineid, tuleb järgida nendega ohutuks töötamiseks ja hoidmiseks vajalikke nõuded, mis on kohustuslikus korras esitatud ka müügipakendil.

tiksotroopia -- süsteemi omadus muuta oma viskoossust mehaanilise mõju tulemusena. Mõju lakkamisel taastub esialgne viskoossus.

Tislerivärv (mööblivärv) -- kvaliteetne, hästi laialivalguv ja hea kulumiskindlusega peamiselt lahustipõhine emailvärv või -lakk.

tsement-, betoonpindade värvimine -- kuna need pinnad on leeliselise reaktsiooniga, ei ole soovitatav kasutada alküüdvärve. Leelise mõjul alküüdsideaine laguneb seebistumise teel. Värvimiseks sobivad kivifassaadivärvid, milledes on kasutatud leelisele vastupidavaid sideaineid ja pigmente.

vastupidavus olmepuhastusvahenditele -- vastupidavus olmepuhastusvahenditele määratakse katseliselt. Kaasaegsed värvimaterjalid on vastupidavad olmepuhastusvahenditele.

vedeldi -- vedelik, mis alandab värvide-lakkide viskoossust. Selleks kasutatakse nii vedelaid sideaineid kui ka materjalis sideaine lahustamiseks kasutatud lahusteid.

veepõhine värv/lakk -- materjalid, millede vedeldiks (lateksvärvid ja -lakid) või lahustiks (liim- ja lubivärvid) on vesi.

veepõhised lateksvärvid, lakid, pahtlid, -- materjalid, mille sideaineks on vees dispergeeritud polümeer (vt dispersioonvärvid).

viskoossus (ka konsistents, voolavus) -- tähtis näitaja värvimise tehnoloogias, mõõdetakse sekundites, mis kulub kindla värvi/lakikoguse läbivoolamiseks läbi kindla suurusega pilu kindlal temperatuuril.

välistööd -- väljaspool elu- ja tööruume tehtavad viimistlustööd: hoonete välisviimistlus, mitteköetavate ruumide, kuuride, välisehitiste viimistlus. Kasutatavatele värvimaterjalidele esitatakse kõrgendatud nõudmised ilmastikukindluse suhtes.

värnitsad -- jagunevad naturaal-, sega- ehk poolnaturaal- ja tehisvärnitsateks. Kasutatakse õlivärvides sideainena. Kõige kvaliteetsem on naturaalvärnits, mis saadakse kuivavate taimeõlide (linaseemneõli, kanepiõli) keetmisel koos sikatiividega (kile kuivamist soodustavad lisandid). Levinum poolnaturaalvärnits on oksool (vt oksool). Tehisvärnitsad valmistatakse naftast, põlevkiviõlidest ja looduslikest õlidest ja vaikudest koos lahustitega.

värvilõhn, -aurud -- värvikile kuivamisel eralduvad iseloomuliku lõhnaga värvilahusti aurud. Tervist kahjustava toime tõttu vältida nende sissehingamist. Värvimisel tagada hea õhuvahetus, vajadusel kasutada hingamiselundite kaitsevahendeid.

värvimistingimused -- värvimiseks esitatavad tingimused, nt min. värvimistemperatuur, maksimaalne lubatud õhuniiskus, minimaalne värvitava pinna temperatuur, otsese päikesekiirguse mõju vältimine jt.

õlivärv -- lahustipõhine värv, mille sideaineks on värnitsad.

Autor: Kalev Vene

Hetkel kuum