ÄP fototoimetus • 17. november 1999 kell 22:00

Uus pank pangareitingus

Oktoober oli huvitav selle poolest, et Eesti pangandusreitingusse sai viimaks ometi kaasata täiesti uue panga. Kahjuks on Preatoni Panka hetkel veel raske hinnata. Seda seetõttu, et pank on imikueas ja firma bilansikirjed alles hakkavad numbritega täituma. Sellest tulenevalt me teda antud tekstis eriti veel ei puuduta.

Kõige paremini läks möödunud kuul siiani võimsalt liidriohjasid enda käes hoidval Hansapangal. Pangal paranes kuuga oluliselt lühiajalise likviidsuse näitaja. Seda eelkõige seetõttu, et firmal kasvasid tervelt 24% nõuded välisriikide krediidiasutuste vastu. Sellest võib järeldada, et pangal pole kuhugi oma kapitali enam investeerida. Kokku kasvas pankadel oktoobris laenuportfell 2,2%, sh Hansapangal 2,9% ehk 374 mln krooni. Veelgi hoogsamalt kasvas pankadel hoiuseportfell. See omakorda surus enamikul pankadel ka likviidsusnäitaja allapoole. Kokku kasvas hoiuste maht Eesti pankades 3,9%. Sellele aitas oluliselt kaasa Hansapanga vastava näitaja 6,3% tõus, mis oli suuresti tingitud tähtajaliste hoiuste 13,3protsendisest ehk 560 mln kr suurusest kasvust.

Hoiuste mahu kiire kasv kasvatas pankade koondbilansi mahtu kuuga 2,4% 45,6 mld kroonini. Selle tõusu taga oleval Hansapangal kasvas varade maht kuuga 4,3% ehk tervelt miljardi võrra. Veidi kasvas bilansimaht oktoobris ka Optiva Pangas. Eesti Ühispangas langes varade maht aga juulikuu tasemeni.

Vähelikviidsete varade osakaalu osas suuri muutusi ei toimunud. Ainsana võib siin mainida vaid Krediidipanka, millel varade mahud vähenesid samas kui vähelikviidsete varade maht kasvas. Aktsia tulukuse näitaja kerkis enim Hansapangal. Ainsana sai oktoobris kahjumit vaid Preatoni Pank,+ kuid loodava firma puhul on see ka loomulik.

Autor: ÄP

Hetkel kuum