ÄP fototoimetus • 22. november 1999 kell 22:00

Päästja pakub seadust

Päästeameti kodulehekülg Internetis aadressil www.rescue.ee on küllalt seaduskeskne, pakkudes siiski ka sündmuste kroonikat ja mõnda päästeameti siseelust.

Ettevõtjale kasutamiseks on mõeldud Eesti Vabariigi standardite nimekiri, mis on koostatud päästeametis ning mille on välja andnud Eesti Standardiamet. Viimased parandused nimekirja on tehtud selle aasta juulis.

Samuti on rubriigi «Teadmiseks kõigile» all toodud päästeameti sertifitseerimisbüroo väljastatud tuleohutusalased sertifikaadid ja nende parandused seisuga 14. oktoober 1999. Siia kuuluvad ehitusmaterjalid ja tarindid, pinnakihid, põrandakatted, katusekatted, tekstiil, tuletõkkeuksed, värvid, lakid, immutusvahendid, tulekustutid, tuleohutusmärgid, signalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja paigaldamine, tulekustutite hooldus ja remont, kehtivuse kaotanud sertifikaadid.

Pealkirja alla «Õigusaktid ja juhendid» on koondatud tuletõrjejärelevalvet ning riigi ja kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeasutuste järelevalvealast tegevust reguleerivad õigusaktid ning päästeameti käskkirjad ja juhendid.

Ettevõtjale võivad huvi pakkuda tuleohutuse kohustuslike nõuete loetelu, päästetöid ning päästeasutuste tegevust reguleerivad õigusaktid. Klikitavalt kaardilt avanevad maakondade päästeteenistuste andmed.

Meelelahutust pakub pildigalerii tuletõrjemuuseumist, «Pilk mujale» annab viidete vahendusel võimaluse tutvuda tuletõrjetööga näiteks USAs.

Aadressil www.ttpa.ee avaneb Tallinna tuletõrje- ja päästeameti kodulehekülg. Siit saab ülevaate tuletõrje ja päästetegevuse korraldusest Tallinnas, selle arengust, millised on päästeameti jõud ja võimalused, kuidas tuletõrjujaid-päästjaid kätte saada. Kodulehekülge ilmestab sündmuste kroonika huvitav esitus.

Oma kodulehekülg on Saaremaa päästeteenistusel, paraku on võimsa avapildiga kodulehekülg lõpuni välja arendamata.

Autor: ÄP

Hetkel kuum