ÄP fototoimetus • 22. november 1999 kell 22:00

Soome pere elujärg kolme aastaga märksa paranenud

See ilmneb ajalehes Taloussanomat avaldatud Soome Statistikakeskuse tarbimisuuringust, mille käigus on küsitletud 4359 peret. Keskmise tarbimise näitajat surub alla üheliikmeliste kodumajapidamiste suur arv, mis moodustavad 40% kodumajapidamiste üldhulgast.

Eelmisel aastal kulutasid soome pered üheksa protsenti enam kui aastal 1996, mis näitab elatustaseme tõusu. Suhteliselt rohkem kasvasid kulutused infotehnoloogiale ja auto ostmisele. Aastas kulutavad kodumajapidamised kõige enam eluasemele, keskmiselt hõlmab see kuludest 27% ehk 93 733 krooni. Elamislaenu puhul on need kulud märksa suuremad. Transpordikulud olid peredel aastas keskmiselt 16% ehk 55 546 krooni ja toiduainekulud 14% ehk 48 602 krooni.

Kodumajapidamiste kuludest suurema osa ehk kaks kolmandikku moodustavad ühised kulud. Kuid uurimusest selgub, et sellele vaatamata võib ühe või mitme pereliikme rahaga hooletu ringikäimine tekitada probleeme kogu perele.

Viimati ehk 1996. aastal tehtud uuringuga võrreldes on kulutused eluasemele jäänud Soomes enam-vähem samale tasemele, kuid elatustaseme tõus on pidevalt alandanud kulutusi toidule.

Nii läks aastail 1950--1960 talumajapidamiste kuludest koguni 40% toiduainetele, aastal 1990 olid need kulud tasakaalustunud elamiskuludega ja moodustasid umbes 22% kogukuludest, nüüd on nende osakaal langenud 14 protsendile. Teatud määral on sellele kaasa aidanud Soome astumine Euroopa Liitu 1995. a, mille järel on toiduained Soomes odavnenud.

Kui Eesti Statistikaameti andmetel kulub Eesti leibkonna kogukuludest keskmiselt 34,2% toidule, siis selle põhjal heaoluvõrdlust tehes oleme umbes soomlaste 1965. aasta tasemel.

Perede tarbimiskulud sõltuvad otseselt inimeste vanusest. Enim kulutavad aastas tarbimisele 35--44aastased pered -- 428 690 krooni. Pärast seda iga hakkavad kulud vähenema ja enam kui 65 aasta vanustel kulub aastas tarbimisele ainult 218 290 krooni. Ja samuti sõltuvad kulud pereliikmete arvust. Üksi elavad soomlased kulutavad aastas keskmiselt 197 250 krooni, neljaliikmelisel perel kulub aga kokku 547 040 krooni, mis teeb inimese kohta märgatavalt vähem ehk 136 760 krooni. Üldreegli kohaselt pereliikmete arvu kasvades suurenevad tulud aeglasemalt kui kulud, mis tähendab, et lastega peredes on pere üksikliikme tarbimisvõimalused väiksemad.

Transpordikuludes on põhiliseks oma auto. Need kulud on enamasti väiksemad alla 24 ja üle 65 aastastel, kellel oma auto esineb harvemini, kui vahepealsetel vanuserühmadel.

Vt. ka joonist: Soomlaste tarbimiskulude sõltuvus east

Autor: ÄP

Hetkel kuum