22 detsember 1999

Eesti Telefoni A2T kulu 15 mln krooni

Oleme aasta 2000 probleemi ennetamise projekti tegevuskavade väljatöötamisega ja töölerakendamisega tegelnud juba 1997. aasta oktoobrist. Aasta 2000 on andnud meile hea võimaluse tegeleda riskide analüüsi ja talituspidevuse planeerimisega ka laiemalt. Hea on seegi, et aastale 2000 pööratud ühiskondlik tähelepanu on aidanud infotehnoloogilisi probleeme teadvustada palju laiemalt kui ainult kitsas spetsialistide ringis.

A2T projekti raames on Eesti Telefoni spetsialistid rohkem kui kahe aasta jooksul läbi vaadanud kõik strateegilised süsteemid ning auditeerinud nende valmidust. Oktoobris 1999 saavutas Eesti Telefon aasta 2000 probleemi suhtes valmiduse. Kuni selle aasta lõpuni kooskõlastame, levitame ja harjutame talituspidevuse plaane, et olla võimalikeks tagasilöökideks õigeaegselt valmis. Vahetult enne aastavahetust alustab Eesti Telefonis tööd A2T juhtimiskeskus, mille ülesanne on informeerida avalikkust sideolukorrast Eestist ning olla valmis tegutsema vastavalt harjutatud taasteplaanile. Eesti Telefon on 2000. aasta valmiduse saavutamiseks investeerinud 10--15 miljonit kr.

Autor: Signe Susi

Hetkel kuum