23. detsember 1999 kell 22:00

Välismaale sõites kustuta võlad

Sõlmides liisingufirmaga lepingu sõiduki kasutamiseks (kasutusrent) või omandamiseks (kapitalirent), tuleb arvestada sellega, et liisinguperioodi lõpuni on vara omanikuks liisingufirma. Eestist väljasõiduks tuleb taotleda omanikult luba, milleks on notariaalne volikiri.

Oluline on meeles pidada, et volikiri väljastatakse juhul, kui kliendil puuduvad liisingufirma ees võlgnevused ning on esitatud kõik liisingulepingu järgi nõutavad dokumendid. Notariaalse volikirja organiseerib liisingufirma, milleks tuleb kliendil esitada avaldus vähemalt 3 tööpäeva enne sõitu koos vajalike dokumentidega:

- koopia sõiduki registreerimistunnistusest;

- koopiad juhi passi viimasest ja eelviimasest lehest;

- notaritasu 118 kr tasumist tõestava maksekorralduse koopia.

Oluline on enne avalduse tegemist veenduda, et soovitud volikirja kehtivusaeg ning -regioon (riigid, kuhu soovitakse sõita) oleksid vastavuses sõiduki vabatahtliku kindlustuspoliisi kehtivusaja ning -regiooniga. Kui selgub, et see ei kehti soovitud riikides, tuleks pöörduda poliisi väljastanud kindlustusseltsi poole, taotleda poliisile laiendust ning esitada see koos avaldusega liisingufirmale.

Notariaalse volikirja kättesaamise aja ja koha teatab kliendile liisingufirma. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et lisaks liisingufirma poolt nõutavale vabatahtlikule kindlustuspoliisile peab kliendil Eesti Vabariigist väljasõiduks olema tehtud rahvusvaheline liikluskindlustus ehk roheline kaart, mida nõutakse eelkõige riigipiiril.

Täpsema informatsiooni saamiseks tasub enne kavandatavat sõitu varakult pöörduda liisingufirma poole, et viimane jõuaks tagada volikirja kättesaamise soovitud tähtajal. Siis saab sõit toimuda õigel ajal.

Autor: Anu Grünthal

Hetkel kuum