18. aprill 2000 kell 22:00

Kas ministrite palka tuleks tõsta?

Äripäeva pakutud 10 keskmist palka peaministrile ja 8 ministritele on minu arvates natuke palju, kuid ma olen põhimõtteliselt poolt, et ministrite palka tuleb tõsta. Meil on valik tehtud, et ministrite palgad määrab palgaastmestik, siis peaks olema see astmestik kõrgem. Või kui siduda, nagu pakute, keskmise palgaga, siis oleks normaalne proportsioon ehk 8 keskmist palka peaministrile ning 7 ministritele ? ministrite koormused on tõesti üsna suured ning vastutus samuti.

Praegune palgapoliitika pärineb tegelikult ülemnõukogu ajast ning selle on välja töötanud Illar Hallaste, tollase Isamaa liige. Praegu teha nägu, et see on kellegi teise välja mõeldud, ei ole päris aus.

Võib-olla pole päris õige ka põhjendada vajadust tõsta ministrite palka sellega, et võrreldes riigikogu liikmete palkadega on need liiga madalad. See on niisugune abstraktne pahameel. Riigikogu liikme töö pole vähem vastutusrikas. Paraku on jäetud vastutus nagu riigikogu liikme enda otsustada: tahab ? teeb tööd, ei taha ? ei tee, ja midagi ei juhtu ka.

Kahtlemata peab ministrite palk olema kõrgem parlamendiliikmete palgast, kuid meile tundub ebaeetilisena lahendada ainult ministrite palga küsimus, kui samal ajal ei ole täidetud miinimumpalga nõudmisi, rohkemgi veel ? kolmepoolset kokkulepet ametiühingute, tööandjate ja valitsuse vahel miinimumpalga tõstmise osas. Ning samuti on kinni külmutatud kõikide teiste riigiametnike palgad.

Suures plaanis on ministrid ka poliitilised ametnikud ehk teisi sõnu tahan öelda, et seda probleemi ei saa vaadata kitsalt ministrite palga numbrite pealt, kus tõusud on üsna järsud ? tänasel päeval on minister ametnike ametliku palgaastmestiku kõrgeimal astmel. Miks me peaksime aga tegelema ainult ministritega? Asja peab vaatama natuke laiemas plaanis ja komplekssemalt lahendama.

Kogu loos on õige ainult väide, et ministri palk ei saa olla väiksem kui riigikogu liikme palk. Sellega on kogu meie erakond nõus, kuid me oleme jätkuvalt seisukohal, et asja peab vaatama veidi laiemalt.

Nii palju muret viieteistkümne inimese sissetuleku üle ? see ei näe tänase olukorra foonil eriti hea välja.

Hetkel kuum