Inno Tähismaa • 26. aprill 2000 kell 9:36

AS Võru Juust renoveeris tootmist 15 mln eest

Käesoleva aasta veebruaris-märtsis renoveeris AS Võru Juust tootmist 15 miljoni krooni eest, teatas ettevõtte direktor Heiki Pensa.

Juustu soolamise basseinide ja põrandate renoveerimine maksis 5 mln krooni, varem soetatud juustukatlad ja puhastusseadmed läksid maksma 10 mln krooni. Remonditud tootmine võimaldab Võru Juustul asuda taotlema eurosertifikaati.

'Remont oli vajalik selleks, et viia Võru Juustu tootmine vastavusse Euroopas kehtivate sanitaarhügieeni nõuetega,' ütles Võru Juustu direktor Heiki Pensa.

AS Võru Juust on esitanud Eesti Vabariigi Veterinaar-toiduinspektsioonile taotluse eurosertifikaadi saamiseks. Inspektsiooni volitatud inimesed tulevad tehast inspekteerima juba mais. Eurosertifikaadi olemasolu avab Võru Juustule turud Euroopas ja väljaspool seda.

Teisel poolaastal rakenduv nulltollimäär ekspordile võimaldab ASil Võru Juust veelgi tõsisemalt ekspordile keskenduda. Hetkel ekspordib Võru Juust 75 % toodangust. Võru Juust plaanib eksportida 2000 tonni juustu aastas, sellest 1000 tonni Euroopasse ja teist samapalju Venemaale. Seni on toodangut eksporditud Venemaa kõrval ka Ukrainasse ja Moldovasse. 1999. aastal saadeti juustu ka Ameerikasse.

ASi Võru Juust 1999. aasta käive oli 150,4 mln krooni. Võru Juustus töötab 230 inimest. Käesoleval aastal tegeletakse tootmise ümberkorraldamise ja efektiivsemaks muutmisega.

ASi Võru Juust toodab juuste kaubamärkidega Atleet (põhiline ekspordiartikkel), Atleet Light, ja Vene Juust. Selle aasta uudistoode on loodud koostöös ASiga Estover Kaubandus ja kannab nime Hiirte Juust.

Hetkel kuum