Inno Tähismaa • 11. mai 2000 kell 7:00

Tulumaksuseaduse muutmine toob ettevõtjale kergenduse

Teisipäeval hakkab valitsus arutama tulumaksuseaduse muudatusi, muu hulgas kavatsetakse lõpetada dividendide topeltmaksustamine.

Muudatused jõustuksid tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2000. aastal.

Muudatustega peaks lahenema kohalike ettevõtjate segadused, kellel on äripartnereid riikides, millega Eestil ei ole topeltmaksustamise vältimise lepinguid ja mis ei asu nn valges nimekirjas. Kui sellisel territooriumil asuv ettevõte saab kaupade tootmisest, asjade üürile või rendile andmisest, kaubandusest, transpordi-, side-, kindlustus-, majutus- ja turismiteenuste osutamisest oma asukohamaal üle 50% aastatulust, ei rakendata tema puhul madala maksumääraga territooriumi sätteid. Praegu kehtivas seaduses peab selleks üle 50% aastatulust pärinema kaupade tootmisest, teistele tehtud väljamaksetelt tuleb üldjuhul kinni pidada tulumaks.

FIEd saavad tulust maha arvata kohalikud maksud, põhivara jääkmaksumuse seisuga 31.12.1999 ning töötajatele tehtud erisoodustustelt tasutud tulumaksu.

FIEde eriarvet säästmiseks praeguses paketis ei sisaldu, kuigi rahandusministeerium seda ideed sisuliselt pooldab

Muudatus võimaldaks Eesti pankadel sooritada tulumaksu kinni pidamata teatud tehinguid maksuvabades piirkondades registreeritud krediidiasutustega

Eesti ettevõtted ja eraisikud saaks täiendavat maksu kartmata investeerida kõikidesse rahvusvahelistel börsidel registreeritud väärtpaberitesse ka siis, kui ettevõte on registreeritud madalate maksudega riigis.

Dividendide osas välistati kaks allesjäänud võimalust topeltmaksustamise tekkimiseks, küsimus on 1999. aasta lõpu seisuga ülesjäänud dividendidelt makstud tulumaksu jäägi ülekandmises emaettevõttele ning vanas seaduses sätestatud dividendiarvelt makstavate dividendide maksustamises. Eestis tekkiva maksukohustuse arvutamisel saab arvesse võtta välismaal tasutud dividendide tulumaksu.

Aasta algusest siiani tasutud tulumaks ses osas, mida käesolev eelnõu muudab maksumaksjale soodsamaks, kuulub tagastamisele või tasaarveldamisele maksukorralduse seaduses ette nähtud korras.

Käesoleva eelnõu autori, rahandusministeeriumi talituse juhataja Ivo Vanasauna kinnitusel tulevad pärast selle vastuvõtmist uued muudatused tulumaksuseaduses juba suvel ning need peaks jõustuma järgmise aasta 1. jaanuaril.

Põhjalikumat läbiarutamist vajavad veel dividendide maksustamise üldisemad põhimõtted - kas on võimalik välistada olukord, kus ettevõtte maksukoormus sõltub omanikestruktuurist. Samuti küsimus, kas on võimalik veel täpsemalt reguleerida maksumaksja tõendamiskohustust suhtlemisel madala maksumääraga piirkondades asuvate partneritega, lisaks veel nimetatud eriarve säästude akumuleerimiseks FIEdele ja hulk tehnilisi täpsustusi.

Hetkel kuum