Madli Zobel • 9. juuni 2000 kell 7:35

Tele- ja raadiosaadete kogumaht suureneb

Möödunud aastal edastas 27 raadioringhäälingujaama 111 saatja kaudu 251 400 tundi saateid - seda on 8% enam kui 1998. aastal, teatab Statistikaamet.

1999. aastal oli eetris 22 900 tundi telesaateid, mis näitlikult tähendab, et 2,5 jaama edastasid saateid terve aasta ööpäev läbi. Saadetele lisandus 2400 tundi reklaami. 1998. aastal olid samad näitajad vastavalt 22 400 ja 1100.

1999. aastal töötas Eestis 7 teleringhäälingujaama: avalik-õiguslik Eesti Televisioon ja kuus eraringhäälingujaama. Neli teleringhäälingujaama oli üleriigilise levialaga ja kolm piirkondliku või kohaliku levialaga. Eesti Televisiooni osatähtsus telesaadete kogumahus langes 24%-lt 20%-le.

Avalik-õiguslik Eesti Raadio jätkas 1999. aastal viie programmi edastamist, iga programm töötas 24 tundi ööpäevas. Eesti Raadio osatähtsus saadete kogumahus tõusis 1998. aasta 15%-lt 17%-le. Eraraadiojaamad andsid ööpäevas eetrisse keskmiselt 22 tundi saateid, mis on üks tund enam kui 1998. aastal. Ringhäälingujaamades töötas 1442 inimest.

Hetkel kuum