Inno Tähismaa • 20. juuni 2000 kell 11:57

Rapla joogivesi läheb paremaks

Ülehomme avab AS Eesti Veevärk pidulikult Rapla Uusküla veehaarde ja veetöötlusjaama, mis parandab Rapla vee kvaliteeti, teatas firma esindaja.

Rapla Uusküla veehaarde ja veetöötlusjaama ehitamine on üks osa 1996. aastal alustatud kohalike omavalitsuste keskkonnaprogrammi raames alustatud Rapla linna veevarustuse projektist. Tööde tellijaks oli Rapla linnavalitsus ja projektijuhiks AS Eesti Veevärk.

Projekti käigus rajati veehaare koos kahe puurkaevpumplaga, ehitati toorveetrass pikkusega 2170m ja veetöötlusjaam tootlikkusega 2600m³/ööp koos kahe veereservuaariga ning II-astme pumpla. Kogu veehaarde ja veetöötluse süsteem on varustatud automaatjuhtimisega. Projekti teostamise käigus arvestati ka Rapla linna lähiasulate võimalikku perspektiivset ühendamist ühtsesse veevarustusse.

Veehaarde ehitustöödega tehti algust 1998 ja veetöötlusjaama ehitusega 1999. aastal. Ehituse peatöövõtjaks oli AS Amaks, seadmete tarnijateks AS K H ja AS Keskkonnaehitus.

Projekti maksumuseks kujunes 14,3 miljonit krooni. Raha tuli riigieelarvest 6,2 miljonit krooni, keskkonnafondist 3,7 miljonit krooni, EBRD laenust 2,6 miljonit krooni ja AS Rapla Vesi omavahenditest 1,8 miljonit krooni.

Joogivee probleemi lõplikuks lahendamiseks Raplas on vajalik linnale ehitada veel täiendavalt uued joogiveevõrgud - veetrassid linnas ca 14 km ja veetrass Rapla linnast Valtu külasse. Nimetatud tööd saavad ellu viidud Euroopa Liidu PHARE programmi poolt rahastatava kolme linna (Paide, Rakvere ja Rapla) veevarustuse arendamise projekti käigus. Ehitustööd, mis on juba käivitunud, kavatsetakse lõpetada 2000. a lõpuks. Peale seda on Rapla veetarbijatele tagatud kvaliteetne joogivesi.

Hetkel kuum