Sulev Oll • 31. august 2000 kell 14:18

Eestis tegutseb 33 erakooli

Lisaks riigi- ja munitsipaalüldhariduskoolidele on Eesti 687 kooli hulgas 33 eraüldhariskooli, mis annavad riikliku õppekava alusel üldharidust, kuid millel on õigus lisada õppekavva täiendavaid programme.Riiklikku õppekava aluseks mittevõtvaid koole Eestis tegutseda ei lubata. Möödunud aastal oli 28 erakooli, seega on erakoolide arv kasvanud 5 võrra. Eraüldhariduskoolid asuvad peaaegu kõikides Eesti piirkondades, välja arvatud saared, Võru- ja Valgamaa. Kõige rohkem on neid Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Nagu riigi- ja munitsipaalkoolides maksab ka erakoolides õpetajate palga riik. Erakõrgkoole on Eestis 20, nendes õpib kokku umbes 50 000 inimest.

Hetkel kuum