2. oktoober 2000 kell 22:00

Juht leiutab ja müüb

Turundus ja sellega seonduv omandab Eesti ettevõtluses üha enam tähelepanu. Vähem räägitakse turundusjuhist kui isiksusest, kes mõjutab või peaks mõjutama mitmeid olulisi valdkondi ettevõttes nii strateegiliselt kui ka taktikaliselt.

Klassikaliselt peaks turundusjuht tegelema toote arenduse ja pakkumise, hinnakujunduse, jaotuskanalite süsteemiga, ettevõttesisese ja -välise kommunikatsiooniga, inimeste valiku, arendamise, motiveerimise ja hindamise süsteemidega ning protsesside- ja protseduuride ladususe jälgimise ning kujundamisega. Lühidalt öeldes sellega, kuidas toode meie ettevõttest kliendi või tarbijani jõuab. Seega tegeleb turundusjuht juhtimise põhitegevustega ? eesmärkidest lähtuva planeerimise, organiseerimise, kontrolli ja liidriks olemisega. Sõltumata sellest, kas tema vastutada on kõik eelpool loetletud valdkonnad või ainult osa nendest.

Ettevõtte kontekstis tuleb rollide ja ülesannete jaotamisel lähtuda eelkõige otstarbekusest, püstitatud eesmärkidest, inimeste ambitsioonidest ja teadmistest, oskustest, hoiakutest ning võimekusest. Ettevõtte juhil peaks olema nägemus ettevõtte turundustegevuse põhimõttelistest eesmärkidest ja jaotusest oma ettevõttes. Kui nägemus on olemas, saab otsustada, kas neist eesmärkidest ja tegevustest lähtudes on otstarbekas palgata eraldi inimene või jagada vastutusvaldkonnad, võimu- ja vastutusepiirid mitme inimese vahel.

Igal juhul on oluline, et keegi juhib turundustegevust pikemaajalisi eesmärke arvestades sihikindlalt, süsteemselt ja terviklikult.

Vastasel juhul võib iga üksus eraldivõetuna hästi tööd teha, kliendid ei ole aga sellegipoolest rahul.

Kui turunduslik idee on jäänud ettevõttesiseselt müümata, jooksevad strateegiad ja taktikalised plaanid liiva või käivituvad osaliselt. Töötajad idee teostajatena ei saa aru, mida, miks ja millal tehakse ning kes ja kuidas teeb.

Turundusjuhi ideed ja mõtted on inimestele võõrad ja peavadki olema, sest turundus tegeleb eelkõige ?homse? kujundamisega. Seega on turundusjuhi esmane roll müüa oma ideid nende elluviijatele ehk ettevõtte töötajatele.

Autor: Hille Luht

Hetkel kuum