Inno Tähismaa • 18. oktoober 2000 kell 12:54

Valitsusliit: riigikogu peab olema aktiivsem

Riigikogu koalitsioonisaadikute üldkoosolek jõudis täna üksmeelele, et riigi pikaajalise arengu huvid eeldavad riigikogu senisest aktiivsemat ja sisukamat osalemist arengu strateegilise planeerimise protsessis, teatas valitsusliidu esindaja.

Koosoleku kutsus kokku Mõõdukate saadikurühm, mille esindajad on väljendanud arvamust, et riigikogu juurde võiks Soome parlamendi eeskujul luua spetsiaalse komisjoni. ?Nägime, et seaduste vastuvõtmisel tuleb hakata senisest süsteemsemalt vaagima nende seaduste mõju Eesti kaugemale tulevikule. Tinglikult võiks seda ju nimetada riigikogu tulevikukomisjoniks,? rääkis Mõõdukate saadikurühma esimees Marju Lauristin.

Rahandusminister Siim Kallas andis koosolekul ülevaate valitsuse töökavas olevatest arenguplaanidest ning möönis vajadust, et ka riigikogul peaks selliste kavade väljatöötamisel olema oma ja senisest selgem roll.

Koosolekul väljendati arvamust, et Soome parlamendis loodud tulevikukomisjoni kopeerimine Eesti riigikogus ei pruugi osutuda kõige otstarbekamaks. Lähemal ajal tuleb kaardistada olemasolevad võimalused ning kaaluda, milliseks võiks tulevikutemaatikaga tegelemisel kujuneda riigikogu praeguste alaliste ja ajutiste komisjonide ning riigikogu juures tegutseva majandus- ja sotsiaalinfo osakonna roll.

Hetkel kuum