Andres Kärssin • 7. november 2000 kell 13:05

Valitsusside ümberkorraldamine toob kolmandiku kokkuhoidu

Valitsusside likvideerimine ning riigi sidesüsteemi ümberkorraldamine peaks vähendama 130 miljoni kroonist sidekulu aastas vähemalt 30% võrra.

Teede- ja sideministeeriumi sideosakonna juhatja asetäitja Marju Laur ütles, et praegu riigikantselei haldusalas oleva Valitsusside osa funktsioone lähevad järgmise aasta algul üle kaitseministeeriumile ning teine osa ehk siis fiksvõrgud loodavale sihtasutusele Riigi Infokommunikatsiooni Süsteemid. 'See tähendab riigi tervikliku ja korrastatus sidesüsteemi loomist,' lisas ta.

Lauri sõnul võimaldab ühtne süsteem vähendada märgatavalt riigi sidekulusid, sest kaovad dubleerimine ning samuti riigiasutuste poolt killustatult sõlmitud lepingud teenuste ostmiseks.

'Sidekulud on praegu 130 miljonit krooni aastas,' ütles Laur. 'Eeldame, et optimeerimisega kaasnev kokkuhoid on suurem kui 30 protsenti,' märkis ta.

Sihtasutus hakkab tegutsema üldise teenuste tellijana riigihanke korras kui ka teenuse pakkujana ühtse võrgu baasil.

Loodava sihtasutuse tegevuskontseptsioon jõuab 30. novembriks valitsusse, hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks peab sihtasutus alustama tegevust.

Hetkel kuum