Sulev Oll • 14. november 2000 kell 10:33

Mitmed suured riigiettevõtted muutusid taas riigihankekohuslaseks

Suurettevõtted nagu Eesti Raudtee, Eesti Energia, Tallinna Sadam jt muutusid alates 8. novembrist taas riigihankekohuslasteks. Nimelt hakkas siis kehtima riigihangete seaduse § 80, mis oluliselt muudab varasemat seadust, sätestades ostja mõiste.

Riigihangete seaduse § 80 alusel muutuvad riigihankekohuslasteks teiste hulgas ka mitmed need suurettevõtted, mis vabanesid sellest kohustusest selle aasta 5. oktoobril. Nimelt otsustas Riigikohus siis tunnistada kehtetuks konkurentsiseaduse § 18 lõige 1 punkt 3, mille alusel pidi turul loomulikku monopoli või ainuõigust omav ettevõtja ostma asju ja tellima ehitustöid ning teenuseid riigihanke seaduses ette nähtud korras.

Tervikuna alles järgmise aasta 1. aprillist kehtima hakkava riigihangete seaduse § 80 sätestab ostja mõiste, mis varasemas seaduses oli puudulik.

Riigihankekohuslastena nimetab seadus näiteks riigiasutust, riigitulundusasutust, linna- või vallavalitsust, kohaliku omavalitsuse asutust, avalik-õiguslikku juriidilist isikut või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutust jne.

Hetkel kuum