Madli-Liis Parts • 28. november 2000 kell 12:30

Tallinna Tehnikaülikool sõlmib koostöölepingu Normaga

Homme allkirjastavad Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik ja AS Norma juhatuse esimees Peep Siimon kolmeaastase raamlepingu. Leping paneb alguse koostööle tootmisettevõtte AS Norma ja Tallinna Tehnikaülikooli õppetöö ning teadus- ja arendustöö valdkonnas.

AS Norma laiendab koostöölepinguga endale kõrgharidusega spetsialistide ettevalmistamist, samuti suurenevad täiendkoolituse ning ümberõppe võimalused. Tehnikaülikool pakub lisaks sellele veel vastavasisulist tehnoloogia-alast koolitust.

Leping tagab TTÜ alus- ja rakendusuuringute, samuti teadustulemuste evitamise Normas, kes omakorda edastab TTÜle igal aastal vähemalt 5 teda huvitavat bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö teemat, tagades ka omapoolse kaasjuhendamise ja andmebaasi.

Normast saavad Tehnikaülikooli tudengid edaspidi abi ka praktikakorralduses, samuti õppejõudude ja teadurite stazheerimise korraldamisel.

Lepingupooled näevad teadus- ja arendustegevuse osas võimalust koostööks eelkõige masina- ja aparaadiehituse-, tootmise automatiseerimise ning raalintegreeritud projekteerimise ja tootmise erialadel. Vähemalt kaks korda aastas on kavas korraldada ühisnõupidamisi koostöötulemuste arutamiseks ja perspektiivide seadmiseks.

Hetkel kuum