Madli Zobel • 5. detsember 2000 kell 9:39

70% dividendimäär riigifirmadele sai valitsuse heakskiidu

Valitsus kiitis heaks määruse, mille kohaselt peavad äriühingud, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, maksma 2001. aasta riigieelarvesse dividendidena 70% puhaskasumist.

Määruses pakutud lahendus on rahandusministeeriumi seletuskirja kohaselt tingitud kehtivast seadusandlikust raamistikust ning lähtub põhimõttelisest arusaamast, et äriühingute poolt majandustegevuse tulemusena teenitud puhaskasum ning selle arvelt akumuleerunud eelmiste perioodide jaotamata kasum kuulub aktsionärile ehk riigile.

Hetkel kuum