14. detsember 2000 kell 22:00

Mida kujutab endast meie uus projekt ? ?Äripäeva baromeeter??

Äripäeva arvamustoimetus alustas uue projektiga ? Äripäeva baromeeter. Tegemist on Äripäeva poolt korraldatud konjunktuuriuuringuga, mida hakkame läbi viima vähemalt korra kvartalis. Meie eesmärk on selgitada välja Eesti ettevõtete omanike ja tippjuhtide hinnang majanduse hetkeolukorrale ning väljavaadetele.

Majanduse areng sõltub eeskätt ettevõtete käekäigust. Ettevõtjad on need, kes saavad kõige kiiremini infot majanduses toimuvate muutuste kohta. Kui see info nende käest kokku koguda ja ühte koondada ning teha seda regulaarselt, siis on võimalik ka majanduse käekäiku paremini ette näha.

Statistikaameti poolt avaldatavatest andmetest saame teada, mis juhtus majanduses kuu või kvartal tagasi. Nüüd hakkame Statistikaameti andmete kõrvale pakkuma Äripäeva lugejatele operatiivsemat infot, et lugejatel oleks kergem võimalikke arenguid prognoosida ning kõrvutada enda ootusi teiste ettevõtjate ootustega. Ka Äripäeva toimetuse analüütikutel on nüüd kergem koostada majanduskasvu prognoosi.

Käesoleva aasta novembris-detsembris viisime läbi küsitluse 500 käibe poolest suurima Eesti ettevõtte tippjuhi ja omaniku hulgas ehk siis nende seas, kelle firmade nimed on trükitud ära täna ilmunud ajakirjas ?Äripäeva TOP 100?.

Baromeetri küsitlusankeedi tagastas 175 tippjuhti ehk 35% valimist, mis meie hinnangul on piisav, et teha üldistusi nende 500 suurema ettevõtte kohta.

Küsisime hinnangut majanduse üldolukorra korra kohta ning ootusi järgmise aasta majanduskasvu osas. Samuti palusime tippjuhtide hinnangut käibe, töötajate arvu ja investeeringute mahu muutuse kohta ning suhtumist aasta algusest kehtivasse uude tulumaksuseadusesse ning Eesti liitumisele Euroopa Liiduga.

Edaspidi soovime konjunktuuriuuringusse kaasata lisaks suurematele ettevõtetele ka Äripäeva poolt koostatud erinevate majandussektorite TOPidesse pääsenud firmade ning edukamate väikeettevõtete tippjuhte ja omanikke.

Baromeetri tulemusi hakkame tutvustama arvamuslehekülgedel. Lisaks Äripäeva kommentaaridele palume tulemusi analüüsida ka tippjuhtidel endil, majandusanalüütikutel ning teistel Eesti arvamusliidritel. Oleme väga huvitatud lugejate tagasisidest. Seega, kui sa arvad, et me peaksime mõnele probleemile rohkem tähelepanu pöörama või oma küsimustikku täiendama, siis saada palun oma ettepanekud aadressil [email protected]

Hetkel kuum