10 jaanuar 2001

Veebruarist saab ET netitelefoniga välismaale ja mobiilvõrku helistada

1.veebruarist avab Eesti Telefoni internetitelefoni Netifon välismaale ja mobiilivõrku helistamise ning pakub registreerunud kasutajatele telefoniraamatu ja online-kõnelaotuse teenust, teatas ET.

Netifoni kasutamiseks on vaja veebruarist liituda teenuskaardiga

Atlas. Teenustekaart Atlas on sarnane internetipanganduses kasutatavateparoolkaartidega ja võimaldab kasutada interneti keskkonnas teenuseid, milleeeltingimuseks on võimalus klienti üheselt tuvastada, näiteks Eesti Telefoniteenustelaotuse vaatamiseks.

Eesti Telefoni IP Teenuste allüksuse kommunikatsioonilahenduste teenistuse

juhataja Tarmo Reinebergi sõnul saab teenuskaardi Atlas kasutuselevõtugapakkuda Atlas Netifoni kasutajatele senisest enam lisateenuseid. 'Isiklikuletelefoniraamatule ja kõnelaotusteenusele lisandub veebruarist kasissehelistamisteenuse kasutajatele oluline internetikoputus, mis annabvõimaluse ühendust katkestamata vastata sissetulevatele kõnedele kainterneti sissehelistamisteenuse kasutamise ajal,' ütles Reineberg.'Selleks, et pakkuda Netifoni kasutajatele lisateenuseid ja avada kavälismaale helistamise võimalus, on vajalik kasutajate registreerimine.'

Eesti Telefoni juhatuse liikme Andres Kääriku sõnul lõpeb veebruaris uue

VoIP (Voice over IP) tehnoloogial põhineva kõnesideteenuse tutvumisaeg jarakendub minutitasu rahvusvaheliste kõnedele ja mobiilvõrkudesse võetavatelekõnedele. 'Internetitelefoni Atlas Netifon teenused jäävad sellegipoolestsoodsaimaks võimaluseks teha Eesti Telefoni võrgu vahendusel kõnesidmobiilidele ja välismaale,' ütles Käärik.

Kõigil Atlas Netifoni kasutajatel on võimalik registreerumisest olenemata

helistada 1.märtsini tasuta Eesti Telefoni numbritele. Alates 1.märtsistsaavad Atlas Netifoniga helistada ainult Atlase kaardiga liitunud jaregistreerunud kasutajad.

Hetkel kuum