Madli Zobel • 13 veebruar 2001

EPMÜga ühines Agrobiokeskus

Valitsus kiitis heaks korralduse, mille alusel Eesti Agrobiokeskusel lubatakse ühineda Eesti Põllumajandusülikooliga, et paremini kasutada olemasolevat teaduspotentsiaali ja teadustegevuseks eraldatud vahendeid.

Põllumajandusministeerium jätkab koostööd Eesti Põllumajandusülikooliga veterinaar-vaktsiinide, diagnostikumide ja seerumite uurimis- ja arendustöö alal.

Põllumajandusministeeriumi seletuskirja kohaselt kaetakse ühinemisega seotud kulutused Eesti Agrobiokeskuse 2001.aasta omatulude arvelt.

Hetkel kuum