18. aprill 2001 kell 11:15

Peaminister vastas presidendi kirjale (kirja tekst)

Peaminister vastas teisipäeval Vabariigi Presidendi poolt saadetud kirjale.

Järgneb kiri:

Armas Lennart

Tänan Sind Su mureliku kirja eest ja vastan kohe.

Olen nii nagu Sinagi jätkuvalt mures Eesti julgeolekuga seotud küsimuste pärast. Transiidiga seotud probleemid ning mõne transiidiettevõtja poolt avaldatud kahtlused Eesti NATO-liikmestaatuse kohta leidsid negatiivses mõttes märkimist ka hiljuti Põhja Atlandi Nõukogus.

Just seetõttu on Vabariigi Valitsus pidanud vajalikuks vastavalt varasemate valitsuste ja Riigikogu otsustele ning koalitsioonilepingule viia lõpule Eesti Raudtee erastamine.

Kui koalitsioonilepingus Eesti Raudtee erastamise kohustuse võtsime, olime loomulikult teadlikud milliseid rahvusliku julgeoleku alaseid ning poliitilisi ohtusid ja riske võib endaga kaasa uus Eestis seniolematu mõõtkavaga erastamisprotsess. Eriti, et tegemist on strateegilise tähtsusega infrastruktuuriga.

Seoses sellega on kontrollitud nii erastamisel osalevate isikute tausta kui ka läbirääkimistel erastajate poolt pakutava raha päritolu. Just seetõttu jättis Erastamisagentuuri Nõukogu sõlmimata lepingu algses otsuses parimaks tunnistatud pakkujaga. Hetkel jätkuvad läbirääkimised järgmise pakkujaga, kelle finantsallikad ja taust läbivad samuti põhjaliku kontrolli.

Juhul kui esitatud andmed pole Eesti Vabariigi julgeoleku aspektist vastuvõetavad, jääb raudtee erastamine toimumata.

Mis puutub Sinu poolt tõstatatud probleemi Vabariigi Valitsuse liikme poolt antud kommentaaridega, siis oleme valitsuses põhimõttekindlalt järginud avatud infopoliitika põhimõtet, mis on ja jääb parimaks tagatiseks vääritimõistmise vastu. Olles vestelnud Vabariigi Valitsuse liikmetega, kellele näid vihjavat, pean siiski vajalikuks rõhutada, et vabas ühiskonnas peab kehtima muude vabaduste hulgas ka meedia õigus informatsiooni vabalt saada ja tõlgendada. Informatsiooni varjamine ei vii asja edasi.

Ka mina pean kahetsusväärseks seda, et Eesti Raudtee erastamise protsessi lõpuleviimine toimub kahtlustuste ja arusaamatuste ebaterves õhkkonnas.

Meie homsel tavapärasel lõunal annan Sulle täiendavaid selgitusi julgeolekuriskidest ja nende maandamisest nimetatud protsessis.

Sinu Mart Laar

Hetkel kuum