Tehniline analüüs aitab mineviku põhjal tulevikku ennustada

Tehniline analüüs (TA) on eriti populaarne aktiivselt kauplevate investorite ja spekulantide seas, sest aitab ennustada aktsiate liikumist lähitulevikus.

TA abil püütakse selgitada turunõudluse ja -pakkumise suhet juba sooritatud börsitehingute hinna ja mahu põhjal. Väljendusvahendiks on TA puhul peamiselt graafikud, kuhu lisatakse baasandmetel (kursi toimunud liikumine ja tehingute maht) põhinevaid erinevate valemite järgi arvutatavaid indekseid, indikaatoreid ja keskmisi. Nende abil üritatakse välja selgitada, milline on aktsia edasine liikumissuund. TA puhul on peamine probleem just graafikute lugemine ja nende põhjal otsuste tegemine. Koostada on neid lihtne, sest internetis pakuvad sellist teenust tasuta mitmed veebisaidid. Eesti aktsiate kohta leiab lihtsamaid graafikuid piisavalt, peensuste kasutamiseks tuleb aga appi võtta kas tabelarvutus- või mõni spetsiaalprogramm.

Hetkel kuum