Tarmo Riisenberg • 10. oktoober 2001 kell 22:00

Reisikindlustus säästab muredest

Nagu muudki kindlustusliigid kaitseb reisikindlustus eelkõige just reisimisega seotud riskide eest, samuti on reisikindlustus mõnesse riiki pääsemise eelduseks. Nii näiteks on välisministeeriumi andmetel Schengeni riikidesse reisides tervisekindlustus kohustuslik, ka on reisikindlustus oluline näiteks Vene viisa saamisel. Enne töö- või puhkusereisile minekut tasubki uurida, millised võivad olla konkreetse riigi külastamisega seotud ohud ning kas see riik nõuab oma territooriumile sisenejate käest reisikindlustust.

Lihtsaim reisikindlustus on tervisekindlustus, mille puhul hüvitatakse ootamatu haigestumisega ja õnnetusjuhtumiga seotud ravikulud, kulud kannatanu transportimiseks elukohariiki, samuti tema saatjate kulutused, reisikindlustuse sõlminud inimese surma korral tema surnukeha transportimine elukohariiki või matmine välismaal. Kindlustuslepingu alusel tasutakse ka kulutused raviarsti määratud retsepti alusel apteegist ostetud ravimitele ning ka hambaravi esmaabikulud.

Näiteks Salva kindlustuse 38 000dollarilise reisikindlustuse korral on sellisel juhul ette nähtud ka hüvitis pärijatele. Mõne riigiga (Soome, Rootsi jne) on Eestil sõlmitud ka vältimatu arstiabi osutamise leping, mille alusel saab neis riikides viibiv haigekassas kindlustatu vältimatut arstiabi samas korras nagu vastava riigi elanik.

Laiemalt on reisikindlustusega võimalik end kaitsta reisi hilinemise, katkemise või ärajäämise vastu, sel juhul hüvitatakse kindlustuslepingu sõlmijale reisi hilinemisega seotud põhjendatud kulutused ning reisi ärajäämise või poolelijäämisega seotud kulutused.

Reisikindlustust on võimalik laiendada ka pagasile, sel juhul hüvitatakse pagasi kadumise või kahjustumisega seotud kulud.

Pagasi kadumisega seotud kulusid kompenseerivad ka lennufirmad iseseisvalt. Kui reisija kohver koos kogu sisuga kaob ja seda kuu aja jooksul üles ei leita, kompenseerivad kõik Varssavi konventsiooniga ühinenud lennufirmad pagasi kaotuse 20 dollariga (ca 340 krooni) iga pagasikilo eest.

Juhul kui lennufirma makstud pagasikaotuse kompensatsioon katab kogu kadunud kohvri sisu hinna, siis pagasikindlustus enam hüvitist ei maksa, kui aga kohvri sisu oli kallim, siis kompenseerib kindlustusfirma ülejäänud summa vastavalt kindlustussummale, lahutades sellest maha omavastutuse.

Kui reisikindlustuspakett laieneb ka tsiviilvastutuskindlustusele, siis hüvitatakse ka reisija poolt kolmandatele isikutele tekitatud kahju.

Erinevad kindlustusseltsid pakuvad ka näiteks perekindlustust, mille puhul on kindlustuse paketi hind odavam.

Hetkel kuum