14. oktoober 2001 kell 22:00

Vee hind püsib neli aastat

9. oktoobril 2001 toimunud koosolekul arutas Tallinna linnavolikogu tarbijakaitsekomisjon ASi Tallinna Vesi taotlust tõsta puhta vee ja heitvee ärajuhtimise hinda järgmise aasta 1. jaanuarist tarbijahinna indeksi muutuse võrra, see on 6,89.

Elanike jaoks tähendaks see tarbitud vee kuupmeetri hinna tõusu 15-lt kroonilt 16-le. Esitatud taotluses tarbijahinnaindeksi muutuse arvestamiseks viitab Tallinna Vesi tema ja Tallinna linnavalitsuse vahel 12. jaanuaril 2001 sõlmitud teenuslepingu paragrahvile 7 ja lepingu lisa E osale 1.

Volikogu tarbijakaitsekomisjon on seisukohal, et volikogu 21. detsembri 2000 otsus Tallinna Vee aktsiate enampakkumisega müügi hinna ja tingimuste kohta on alusdokument kõigi järgnenud toimingute jaoks.

Siinkohal väljavõte nimetatud otsusest: ?Tunnistada ? parimaks International Water UU pakkumine märkimishinnaga 687 000 000 krooni ja ostuhinnaga 641 200 000 krooni ning veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna muutmise koefitsientidega 2001. aastaks 0, 2002. aastaks 0, 2003. aastaks 0, 2004. aastaks 15 ja 2005. aastaks 15.?

Selgituseks: vee ja kanalisatsiooni hinnakujundus sisaldab mitmeid koefitsiente. Tallinna Vee erastamise otsusega 21. detsember 2000 on volikogu kõik koefitsiendid aastateks 2001, 2002 ja 2003 seadustanud nullina. Tarbijahinnaindeksi muutus ei ole koefitsientide reas midagi erilist.

Seega, kui linnavalitsus on mingid lepingud sõlminud mingitel teistel tingimustel, siis nende tingimuste osas on need lepingud õigustühised ja täitmisele kuuluvad linnavolikogu kui Tallinna linna kõrgeima otsustaja tingimused: aastatel 2001, 2002, 2003 Tallinnas vee hind ei muutu.

Hetkel kuum