Kadi Heinsalu • 23. november 2001 kell 7:08

Kõige rohkem on suurenenud noorte tööhõive

Selle aasta II kvartaliga võrreldes suurenes III kvartalis kõige rohkem noorte (15?24-aastaste) tööhõive, teatab statistikaamet.

Noorte tööhõive sesoonsed muutused on suuremad kui vanemates vanuserühmades. II ja III kvartalis suureneb noorte tööhõive tööle asuvate koolilõpetanute, samuti suvevaheajaks tööd leidnud õpilaste ja üliõpilaste tõttu. 15?24-aastastest töötas 2001. aasta II kvartalis 30%, III kvartalis 34%.

2001. aasta III kvartalis oli tööga hõivatuid üldse 2,1% rohkem kui eelmises kvartalis. Võrreldes 2000. aasta III kvartaliga suurenes hõivatute arv 0,7%.

2001. aasta III kvartalis, sarnaselt eelmisele aastale, töötus vähenes. Sealjuures oli töötuse määr nii 2001. aasta I, II kui ka III kvartalis väiksem kui eelmise aasta vastavates kvartalites.

Töötute arv vähenes, aga heitunute arv suurenes jätkuvalt. 2001. aasta III kvartalis oli heitunuid 31 900, mis on 30% rohkem kui aasta tagasi. Heitunutest oli 59% mehi ja 41% naisi.

Hetkel kuum