16. detsember 2001 kell 22:00

Tallinna infopunkt aitab alustavaid ettevõtjaid

Tallinna ettevõtja infopunkti eesmärgiks on aidata jalad alla alustavatele ja juba töötavatele Tallinna väikeettevõtetele. Selleks pakutakse tasuta nõustamist, mis turult ostes käib algajale ettevõtjale üle jõu. Infopunkti laiemaks sihiks on ettevõtluse arendamine Tallinnas ning seeläbi ka linna tulubaasi laiendamine.

Ettevõtja infopunktis on külastajate teenistuses infospetsialist, konsultant ning välisinvestori ja ettevõtja tugiisik, kelle ülesandeks on vastata klientide päringutele, nõustada äriplaani koostamist, korraldada ärikoolitusi, jagada infot rahastamisvõimaluste kohta ja aidata koostada ning vaadata läbi toetustaotlused.

Ettevõtjale ahvatlevaks teenuseks on toetustaotluste koostamine koostöös infopunkti konsultandiga. Infopunkt vahendab teavet Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljastatavate nõustamis-, koolitus- ja messitoetuste ja teiste ettevõtlust toetatavate fondide teenuste kohta. Lisaks saab klient infopunkti vahendusel taotleda stardiabi, laenu ettevõtluse toetuseks ning ümber- ja täiendõppetoetust, kui ettevõtte investeeringute asukoht on väljaspool Tallinna, Tartut ja Pärnut. Hetkel on ettevõtja käsutuses kolm peamist toetuspaketti: kuni 15 000 kroonine toetus nõustamisteenuste jaoks ettevõtluse tugisüsteemi konsultantidelt, kuni 7000 kroonine messitoetus ning kuni 5000 kroonine koolitustoetus. Loetletud toetused on suunatud nii füüsilisest isikust ettevõtjatele kui väikeettevõtetele, tingimuseks on kantus Äriregistrisse, töötajate arv kuni 50 inimest ning maksuvõlgnevuste puudumine.

Peatselt lisandub infopunkti rahastamisteenuste hulka Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse (KredEx) väikelaenude garantiide menetlemine. Infopunkti konsultant hakkab läbi vaatama väikelaenude garantiitaotlusi, mille järel KredEx pärast omapoolset analüüsi väljastab perspektiivikatele projektidele garantiipakkumise kuni 75 ulatuses laenu põhisummast.

Lisaks konsultatsioonidele korraldab infopunkt ka koolitussarju ning infopäevi alates ettevõtja baaskoolitusest, äriplaani, äriprojektide rahastamisvõimaluste kuni klienditeeninduse ning müügi infopäevadeni välja. Osalemine on kas tasuta või mõõduka tasu eest.

Autor: Kairi Teniste

Hetkel kuum