19. detsember 2001 kell 11:20

Võimule üha lähemale pürgiv Keskerakond taotleb NRG kõrvalejätmist.

'Olen seisukohal, et nüüdseks on see Eestile algusest peale ebasoodne leping muutunud niivõrd mõttetuks, et sellega enam edasi minna ei või,' ütles Keskerakonna aseesimees Peeter Kreitzberg.

'Edasi saaks minna üksnes nendega, kes ka sisuliselt lähtuvad poolte võrdsuse põhimõtetest ja siis, kui me suudame lepinguid sõlmides kaitsta oma rahvuslikke huve ja ei lähe vastuollu oma kohustustega Euroopa Liidu suhtes,' väitis Kreitzberg.

Tänaseks on Kreitzbergi sõnul NRG-ga koostöö alustamise esialgsetest motiividest mingisuguse mõtte säilitanud ainult see motiiv, et Narva Elektrijaamade erastamise korral vabaneb Eesti riik jaamade rekonstrueerimiseks vajalike laenude garanteerimisest. Kuivõrd tänaseks on selgeks saanud, et NRG ei suuda kindlustada projektfinantseerimise raames jaamade rekonstrueerimiseks vajaliku laenu saamist, vaid selleks on vaja Eesti riigilt täiendavaid garantisid, on ka see viimane põhjendus koostööks NRG-ga Eesti jaoks lakanud eksisteerimast, lausus ta.

Kreitzbergi sõnul on järgi jäänud üksnes projekti negatiivsed küljed: turu garanteerimine 15 aastaks Narva Elektrijaamadele, mis on vastuolus Euroopa energiaharta põhimõtetega, samuti pretsedenditult kõrge ja Eesti majanduse konkurentsivõimet ja tarbijat kahjustava kasumimarginaali garanteerimine elektrijaamadele ning riskide ebavõrdne jagunemine NRG ja Eesti poole vahel.

NRG presidendi avaldus, mida ei saa käsitleda teisiti kui otsest ähvardust Eestile, näitab veelkord, et NRG ei ole kunagi suhtunud Eestisse kui võrdsesse koostöö partnerisse, vaid on teinud panuse surve avaldamise abil endale võimalikult soodsa lepingu sõlmimisele, lisas Kreitzberg.

Hetkel kuum