Heidit Kaio • 19. veebruar 2002 kell 8:55

Elukoha muutmise teatamisest ei pea enam maksma

Et siseministeeriumi spetsialistide hinnangul pidurdab elukoha andmete muutmise maksustamine registris selliste muudatuste tegemist, siis otsustas valitsus seadust muuta.

Rahvastikuregistri seaduse kohaselt on eluruumi omanikul õigus taotleda nende isikute, kelle elukoha andmeteks on rahvastikuregistrisse kantud temale kuuluv eluruum ja kellel puudub õiguslik alus selle eluruumi elukohana kasutamiseks, elukoha andmete muutmist rahvastikuregistris.

Rahvastikuregistri seadus näeb ette selliste taotluste kohta teadaannete avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kehtiva riigilõivuseaduse kohaselt tuleb teadaande avaldamise eest tasuda 100 krooni riigilõivu.

Vabariigi Valitsus toetas riigikogu rahanduskomisjoni esitatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Hetkel kuum